Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Trà Vinh là một trong 21 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công ty Điện lực Trà Vinh tiền thân có tên là Sở Điện lực Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 149 NL/TCCB-LĐ ngày 21/03/1992 của Bộ Năng lượng và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 02/5/1992 do tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (trước đây là Chi nhánh điện Trà Vinh thuộc Sở Điện lực Cửu Long). Ngày 08/03/1996, Sở Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Điện lực Trà Vinh trực thuộc Công ty Điện lực 2 theo quyết định số 246 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996. Đến ngày 14/04/2010, Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Công ty Điện lực Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam theo quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/04/2010.
Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Công ty Điện lực Trà Vinh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.107,42 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

200.705 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo