Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Điện lực THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 02 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại : (0294) 3603 335

Điện lực DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Đường 19/5, Khóm 4, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3738 234

Điện lực CẦU NGANG

Địa chỉ: Số 14 Đường 3 tháng 2 Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3825 661

Điện lực CÀNG LONG

Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3855 600

Điện lực cầu kè

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3712 556

Điện lực CHÂU THÀNH

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3568 999

Điện lực tRÀ CÚ

Địa chỉ: Ấp Xoài Thum, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3506 207

Điện lực THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Địa chỉ: số 08 đường 3/2 nối dài, Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 3733 234

Điện lực TIỂU CẦN

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ 1, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: (0294) 6270 708