Về chúng tôi

Giới thiệu công ty Điện lực


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Trà Vinh là một trong 21 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công ty Điện lực Trà Vinh tiền thân có tên là Sở Điện lực Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 149 NL/TCCB-LĐ ngày 21/03/1992 của Bộ Năng lượng và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 02/5/1992 do tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (trước đây là Chi nhánh điện Trà Vinh thuộc Sở Điện lực Cửu Long). Ngày 08/03/1996, Sở Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Điện lực Trà Vinh trực thuộc Công ty Điện lực 2 theo quyết định số 246 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 08/03/1996. Đến ngày 14/04/2010, Điện lực Trà Vinh được đổi tên thành Công ty Điện lực Trà Vinh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam theo quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/04/2010.
Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Công ty Điện lực Trà Vinh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.107,42 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

200.705 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 1.107,42 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 7,45%

Tiết kiệm 26,75 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo