Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 10:19 | 19/07/2022

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 6 tháng đầu năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVC (100%): Tháng 6/2022, thực hiện 2.299 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 6 tháng, thực hiện 11.586 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch.

Công ty Điện lực Trà Vinh khen thưởng 05 đòan thể  qua triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp

Về tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (100%):  Tháng 6/2022, thực hiện 1.708 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao, tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 6 tháng, thực hiện 9.254/ 9.293 dịch vụ, đạt 99,58%, thấp hơn 0,42% kế hoạch giao, trong đó 01 Điện lực thị xã Duyên Hải thực hiện đạt 100% kế hoạch; 08 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Tiểu Cần (98,52%).

Về điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (100%):  Tháng 6/2022, Công ty thực hiện 1.621 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao, tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 6 tháng, thực hiện 8.611/ 8.651 dịch vụ, đạt 99,54%, thấp hơn 0,46% kế hoạch giao, trong đó 01 Điện lực thị xã Duyên Hải thực hiện đạt 100% kế hoạch giao; 08 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Tiểu Cần (98,51%).

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (60%): Tháng 6/2022, thực hiện 1.361/ 2.206 dịch vụ, đạt 61,7%, cao hơn 1,7% kế hoạch giao, tron đó 06 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 03 Điện lực thực hiện chưa đạt là Càng Long (58,24%), TPTV (43,47%), Châu Thành (32,47%). Lũy kế 6 tháng, thực hiện 7.456/ 10.961 dịch vụ, đạt 68,02%, cao hơn 8,02% kế hoạch giao, trong đó 07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 02 Điện lực thực hiện chưa đạt là Càng Long (56,19%) và thành phố Trà Vinh (46,14%).

Về tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ qua môi trường mạng email/app/zalo… (70%): đến cuối tháng 6/2022, thực hiện 132.437/ 200.705 KH, đạt 65,99%, thấp hơn 4,01% so với kế hoạch, trong đó 02 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch: Trà Cú (74,86%), Duyên Hải (71,59%); 07 Điện lực còn lại chưa đạt kế hoạch./.


TIN LIÊN QUAN

(14:22 - 23/09/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh Triển khai phương án cung cấp điện cho lễ Sêne Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022

Lễ Sêne Đôlta năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/9/2022, trong bối...

(14:10 - 23/09/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 8 tháng năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...

(16:44 - 09/09/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh ký kết quy chế phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong thời gian qua họat động ngành điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

(16:27 - 08/09/2022)

Thư ngỏ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng về ngày cuối tháng

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện Công ty Điện lực...

(16:19 - 24/08/2022)

PC Trà Vinh đảm bảo cung cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động chính trị,...

(14:16 - 05/08/2022)

Hội đồng thành viên EVN SPC làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh

Ngày 04/8/2022 ông Hoàng Minh Dũng, Thành viên Hội đồng...

(13:44 - 05/08/2022)

Tham gia huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận PCCC&CNCH năm 2022

Để nâng cao hiệu quả và ứng phó kịp thời với các tình huống...

(14:05 - 25/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử cho khách hàng

Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty đã lắp đặt...

(15:19 - 20/07/2022)

Điện lực Trà Cú phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

Nhằm giúp CB.CNV trong đơn vị nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật...

(10:19 - 19/07/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 6 tháng đầu năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...