Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Phan Thị Thu Duyên - Phòng KTTTPC | 15:35 | 15/07/2022

Công ty Điện lực Trà Vinh xét duyệt Ý tưởng cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp nhận được 06 đề xuất ý tưởng cải cách hành chính của các đơn vị: Văn phòng, phòng An toàn, phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch và Vật tư và Điện lực Cầu Kè. Các ý tưởng cụ thể là: (1) Ý tưởng: Sử dụng mã QR để truy cập nhanh thông tin, tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tại hiện trường của Phòng An toàn Công ty; (2) Ý tưởng: Điện tử hóa công tác ký kết hợp đồng mua bán điện của Phòng Kinh doanh Công ty; (3) Ý tưởng: Sử dụng chức năng Request.EVN_INV_009A - Bảng liệt kê phiếu xuất để in phiếu xuất kho và phiếu giao hàng trên hệ thống ERP của Phòng KHVT Công ty; (4) Ý tưởng: Thu thập dữ liệu đầu vào (serial, imei….) phục vụ công tác tạo mã CCDC của phần mềm quản lý công cụ dụng cụ theo hệ thống ERP của Phòng KHVT Công ty; (5) Ý tưởng: Sử dụng sổ phụ ngân hàng thay thế cho các chứng từ chi tiết khách hàng/Tổ chức trung gian thanh toán (TCTGTT) chuyển khoản thanh toán tiền điện hàng ngày của Điện lực Cầu Kè; (6) Ý tưởng: Thay thế tài liệu tuyên truyền Văn hóa Doanh nghiệp (bản giấy/file scan) truyền thống bằng powerpoint và video để CBCNV tự học mọi lúc mọi nơi nâng cao chất lượng tuyên truyền, đào tạo tập huấn của Văn phòng Công ty.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh sữa chữa lưới điện

Ngày 27/6/2022, Hội đồng xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính Công ty đã tổ chức xét duyệt các ý tưởng trên. Kết quả có 05 ý tưởng đủ điều kiện công nhận: Ý tưởng của Phòng An toàn, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch và Vật tư và ý tưởng của Văn phòng. 01 ý tưởng của Điện lực Cầu Kè chưa đủ điều kiện để công nhận.

Đối với các ý tưởng được công nhận. Công ty khen thưởng từ nguồn quỹ khen thưởng và Quỹ công đoàn Công ty cho tác giả/đồng tác giả với số tiền 1.600.000 đồng/ý tưởng (Trong đó, quỹ khen thưởng: 1.000.000 đồng, quỹ Công đoàn: 600.000 đồng). Đối với ý tưởng chưa được công nhận. Công ty thưởng động viên, khuyến khích các tác giả/đồng tác giả đã tích cực tham gia phát động, đề xuất ý tưởng với số tiền 300.000 đồng/ý tưởng (Trong đó, quỹ khen thưởng: 200.000 đồng, quỹ Công đoàn: 100.000 đồng).

Qua kết quả trên Công ty thông báo kết quả xét duyệt ý tưởng CCTTHC Quý II năm 2022 đến các đơn vị, tác giả/đồng tác giả ý tưởng CCTTHC để biết và phối hợp triển khai thực hiện đồng thời để Trưởng các đơn vị tiếp tục phối hợp Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện phát động theo nội dung văn bản số 1296/PCTV-CĐ ngày 22/3/2022 của Công ty đến toàn thể CB.CNV trong đơn vị, mỗi đơn vị phấn đấu đăng ký 01 ý tưởng CCTTHC về Ban Chỉ đạo CCHC Công ty.

Việc CB.CNV trong Công ty tích cực tham gia ý tưởng CCTTHC nhằm đẩy mạnh chương trình thực hiện CCTTHC; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Công ty và các đơn vị./.


TIN LIÊN QUAN

(14:22 - 23/09/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh Triển khai phương án cung cấp điện cho lễ Sêne Đôlta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022

Lễ Sêne Đôlta năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/9/2022, trong bối...

(14:10 - 23/09/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 8 tháng năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...

(16:44 - 09/09/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh ký kết quy chế phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Trong thời gian qua họat động ngành điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

(16:27 - 08/09/2022)

Thư ngỏ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng về ngày cuối tháng

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện Công ty Điện lực...

(16:19 - 24/08/2022)

PC Trà Vinh đảm bảo cung cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động chính trị,...

(14:16 - 05/08/2022)

Hội đồng thành viên EVN SPC làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh

Ngày 04/8/2022 ông Hoàng Minh Dũng, Thành viên Hội đồng...

(13:44 - 05/08/2022)

Tham gia huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận PCCC&CNCH năm 2022

Để nâng cao hiệu quả và ứng phó kịp thời với các tình huống...

(14:05 - 25/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử cho khách hàng

Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty đã lắp đặt...

(15:19 - 20/07/2022)

Điện lực Trà Cú phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

Nhằm giúp CB.CNV trong đơn vị nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật...

(10:19 - 19/07/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 6 tháng đầu năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...