Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 14:23 | 10/06/2022

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 5 tháng năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVC (100%): Tháng 5/2022, thực hiện 1.857 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 5 tháng, thực hiện 9.287 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch.

Công nhân Điện lực Châu Thành kiểm tra sửa chữa lưới điện

Về tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (100%):  Tháng 5/2022, thực hiện 1.336 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 5 tháng, thực hiện 7.487/ 7.526 dịch vụ, đạt 99,48%, thấp hơn 0,52% kế hoạch giao. 01 Điện lực thị xã Duyên Hải thực hiện đạt 100% kế hoạch; 08 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Tiểu Cần (98,31%).

Về điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (100%):  Tháng 5/2022, Công ty thực hiện 1.273 dịch vụ, đạt 100% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt 100% kế hoạch. Lũy kế 5 tháng, thực hiện 6.929/ 6.971 dịch vụ, đạt 99,40%, thấp hơn 0,6% kế hoạch giao và tất cả các Điện lực đều thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Tiểu Cần (98,3%), Càng Long (98,97%).

 Về tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (60%): Tháng 5/2022, thực hiện 1.183/ 1.829 dịch vụ, đạt 64,68%, cao hơn 4,68% kế hoạch giao. 07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 02 Điện lực thực hiện chưa đạt kế hoạch giao là TPTV (36,57%), Châu Thành (52,63%). Lũy kế 5 tháng, thực hiện 6.097/ 8.760 dịch vụ, đạt 69,60%, cao hơn 9,60% kế hoạch giao. Có 07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 02 Điện lực thực hiện chưa đạt kế hoạch là thành phố Trà Vinh (46,85%) và Càng Long (55,83%).

Về tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ qua môi trường mạng email/app/zalo… (70%): đến cuối tháng 5/2022, thực hiện 128.645/ 200.705 KH, đạt 64,10%, thấp hơn 5,90% so với kế hoạch. 01 Điện lực Duyên Hải thực hiện đạt kế hoạch; 08 Điện lực còn lại chưa đạt kế hoạch giao./.


TIN LIÊN QUAN

(14:16 - 05/08/2022)

Hội đồng thành viên EVN SPC làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh

Ngày 04/8/2022 ông Hoàng Minh Dũng, Thành viên Hội đồng...

(13:44 - 05/08/2022)

Tham gia huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận PCCC&CNCH năm 2022

Để nâng cao hiệu quả và ứng phó kịp thời với các tình huống...

(14:05 - 25/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử cho khách hàng

Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty đã lắp đặt...

(15:19 - 20/07/2022)

Điện lực Trà Cú phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

Nhằm giúp CB.CNV trong đơn vị nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật...

(10:19 - 19/07/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 6 tháng đầu năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...

(15:35 - 15/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh xét duyệt Ý tưởng cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp nhận được 06 đề xuất...

(14:50 - 06/07/2022)

Yêu anh người thợ điện đường dây

Nhà đài dự báo có mưa Anh đi sửa điện quá trưa không về...

(14:49 - 06/07/2022)

Người lính thợ Điện hôm nay

Sao có thể quên những ngày mưa gió Khi mưa lớn bão tố cuồng...

(14:47 - 06/07/2022)

Nhắc nhau về an toàn điện

Thợ điện Trà Vinh chúng ta An toàn lao động nêu ra hàng đầu ...

(14:45 - 06/07/2022)

VÌ DÒNG ĐIỆN VƯƠN XA

Hạ về trời oi ả Những con đường hanh nắng In hằn dấu chân qua Người thợ điện cần mẫn...