Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 16:05 | 17/06/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2022.

* Trong tháng 5 năm 2022 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho Đại hội TDTT tỉnh Trà Vinh lần thứ VII giai đoạn 1. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 5 năm 2022 như sau:

Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 5 năm 2022 là 113,62 triệu kWh, giảm 3,84% so với tháng 4 năm 2022 và tăng 0,38% so với cùng kỳ 2021.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 5 năm 2022 là 108,184 triệu kWh, tăng 7,03% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 5 năm 2022 2,41 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2022 là 43,352 tỷ đồng và điều chỉnh giao hạn mức chi phí bằng 2,7% nguyên giá tài sản của năm N-5 tương đương 25,429 tỷ đồng. Công ty xây dựng kế hoạch SCL 2022 gồm 14 công trình (11 công trình lưới trung hạ áp (7 công trình chuyển tiếp đã ký HĐ xây lắp), 1 công trình thiết bị (chuyển tiếp), 1 công trình công xa và 1 công trình kiến trúc). Tính đến cuối tháng 5/2022 đã thi công 11/16 công trình, hoàn thành 7/16 công trình, giá trị ước thực hiện là 11,701 tỷ đồng, đạt 40,28% kế hoạch, giá trị hạch toán 8,501 tỷ đồng, đạt 29,27% kế hoạch.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 212,546 tỷ đồng (vốn vay: 117,448 tỷ đồng và vốn KHCB: 95,098 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 5/2022 giá trị thực hiện đạt 18,67 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 11,18 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022:

  1. Công tác cấp điện:  

- Triển khai phương án cấp điện năm 2022 theo kế hoạch được duyệt; điều hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Lễ hội cúng biển Mỹ Long, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục theo dõi các đơn vị triển khai công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh năm 2022.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tiết kiệm điện của Công ty.

- Phối hợp với Viettel Trà Vinh tập huấn thu tiền điện qua Viettel Money.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Khởi công 9 công trình lưới điện trung hạ thế đã ký hợp đồng xây lắp. Hoàn tất thủ tục và triển khai LCNT công trình cấp điện huyện Châu Thành.

- Theo dõi đôn đốc tiến độ 01 công trình Nhà làm việc ĐL TP Trà Vinh, Nhà làm việc ĐL Tiểu Cần. Theo dõi Sở Xây Dựng thẩm duyệt Thiết kế bước 2 Nhà làm việc ĐL Cầu Ngang.

- Nhà làm việc PCTV: Tiếp tục trình Công ty (chủ đầu tư) thông qua phương án thiết kế để triển khai bước tiếp theo.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...