Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 14:49 | 09/05/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2022.

* Trong tháng 4 năm 2022 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 4 năm 2022 như sau:

Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 4 năm 2022 là 118,16 triệu kWh, tăng 0,88% so với tháng 3 năm 2022 (117,137 triệu kWh) và tăng 7,98% so với cùng kỳ 2021.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 4 năm 2022 là 110,174 triệu kWh, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 4 năm 2022 2,395 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2022 là 43,352 tỷ đồng và điều chỉnh giao hạn mức chi phí bằng 2,7% nguyên giá tài sản của năm N-5 tương đương 25,429 tỷ đồng. Công ty xây dựng kế hoạch SCL 2022 gồm 14 công trình (11 công trình lưới trung hạ áp (7 công trình chuyển tiếp đã ký HĐ xây lắp), 1 công trình thiết bị (chuyển tiếp), 1 công trình công xa và 1 công trình kiến trúc). Tính đến cuối tháng 4/2022 đã thi công hoàn thành 6/14CT, giá trị ước thực hiện là 9,15 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch, giá trị hạch toán 5,797 tỷ đồng, đạt 23,0% kế hoạch.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 212,546 tỷ đồng (vốn vay: 117,448 tỷ đồng và vốn KHCB: 95,098 tỷ đồng). Hiện tại đang chờ EVN SPC giao kế hoạch vốn để lên phiếu giá thanh toán giải ngân giá trị đầu tư hoàn thành.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022:

  1. Công tác cấp điện:  

- Triển khai phương án cấp điện năm 2022 theo kế hoạch được duyệt; điều hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

-  Theo dõi các đơn vị triển khai giải pháp thực hiện công tác KD&DVKH năm 2022.

- Theo dõi các đơn vị triển khai công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh năm 2022.

- Theo dõi Tổng công ty phân bổ chi phí tiết kiệm điện năm 2022 để xây dựng Kế hoạch tiết kiệm điện của Công ty.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Khởi công 9 công trình lưới điện trung hạ thế đã ký hợp đồng xây lắp. Hoàn tất thủ tục và triển khai LCNT công trình cấp điện huyện Châu Thành.

- Theo dõi đôn đốc tiến độ 01 công trình Nhà làm việc Điện lực TP Trà Vinh, Nhà làm việc Điện lực Tiểu Cần. Theo dõi Sở Xây Dựng thẩm duyệt Thiết kế bước 2 Nhà làm việc ĐL Cầu Ngang.

- Nhà làm việc Công ty: Tiếp tục trình Công ty (chủ đầu tư) thông qua phương án thiết kế để triển khai bước tiếp theo.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(13:53 - 13/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2022. *...

(09:18 - 07/12/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(15:03 - 04/11/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(15:25 - 01/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

1. Chính sách giá điện cho sinh viên và người lao động thuê...

(09:53 - 10/10/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng...

(09:46 - 12/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 8 năm...

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...