Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 15:02 | 07/04/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2022.

* Trong tháng 3 năm 2022 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 3 năm 2022 như sau:

Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 3 năm 2022 là 117,137 triệu kWh, tăng 20,9% so với tháng 02 năm 2022 và tăng 9,6% so với cùng kỳ 2021.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 3 năm 2022 là 94,130 triệu kWh, tăng 14,11% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 3 năm 2022 2,21 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2022 là 43,352 tỷ đồng và điều chỉnh giao hạn mức chi phí bằng 2,7% nguyên giá tài sản của năm N-5 tương đương 25,429 tỷ đồng. Công ty xây dựng kế hoạch SCL 2022 gồm 14 công trình (11 công trình lưới trung hạ áp (7 công trình chuyển tiếp đã ký HĐ xây lắp), 1 công trình thiết bị (chuyển tiếp), 1 công trình công xa và 1 công trình kiến trúc). Tính đến cuối tháng 3/2022 giá trị SCL ước thực hiện đạt 8,42 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch, giá trị hạch toán 5,856 tỷ đồng, đạt 23,0% kế hoạch.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 212,546 tỷ đồng (vốn vay: 117,448 tỷ đồng và vốn KHCB: 95,098 tỷ đồng). Hiện tại đang chờ EVN SPC giao kế hoạch vốn để lên phiếu giá thanh toán giải ngân giá trị đầu tư hoàn thành.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022:

1. Công tác cấp điện: 

Tiếp tục điều hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 – 01/5 năm 2022 và bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

-  Theo dõi các đơn vị triển khai giải pháp thực hiện công tác KD&DVKH năm 2022.

- Theo dõi các đơn vị triển khai công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh năm 2022 (Kế hoạch số 505/KH-PCTV ngày 08/02/2022).

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Theo dõi đôn đốc tiến độ 01 công trình Nhà làm việc Điện lực thành phố Trà Vinh, Nhà làm việc Điện lực Tiểu Cần. Theo dõi Công An PCCC thẩm duyệt phương án PCCC để trình duyệt thiết kế-bản vẽ thi công Nhà làm việc Điện lực Cầu Ngang.

- Nhà làm việc Công ty: theo dõi đôn đốc Tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ BCNCKT theo tiến độ hợp đồng ký kết.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...