Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 16:25 | 18/03/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2022.

* Trong tháng 02 năm 2022 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 02 năm 2022 như sau:

Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 02 năm 2022 là 96,89 triệu kWh, giảm 1,5% so với tháng 01 năm 2022 và tăng 16,7% so với cùng kỳ 2021.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 02 năm 2022 là 96,16 triệu kWh, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 02 năm 2022 2,22 triệu kWh.  

II. Nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022:

  1. Công tác cấp điện:  

- Tiếp tục điều hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn và các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

-  Theo dõi các đơn vị triển khai giải pháp thực hiện công tác KD&DVKH năm 2022.

- Theo dõi các đơn vị triển khai công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh năm 2022 (Kế hoạch số 505/KH-PCTV ngày 08/02/2022).

- Triển khai chính thức dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp theo luồng điện tử kể từ ngày 21/02/2022

- Tiếp tục theo dõi Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh phúc đáp văn bản hướng dẫn các quy định, thủ tục về môi trường đối với các dự án điện mặt trời mái nhà.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và PAĐT, DAĐT các công trình đầu tư năm 2022 hoàn tất trong tháng 3/2022 để triển khai các bước tiếp theo.

- Hoàn chỉnh ký hợp đồng 07/10 công trình;

- Xét thầu các công trình: Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang, TXDH

- Tiếp tục đôn đốc tiến độ triển khai các công trình kiến trúc và lưới điện 110kV theo kế hoạch đề ra.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...