Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 14:37 | 11/02/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2021

Trong tháng 01 năm 2022 Công ty đã đảm bảo cung cấp đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 01 năm 2022 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 01 năm 2022 là 98,38 triệu kWh, tăng 0.42% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 13,55% so với cùng kỳ 2021.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 01 năm 2022 là 92,17 triệu kWh, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 01 năm 2022 là 2,16 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2022 là với giá trị 43,352 tỷ đồng và điều chỉnh giao hạn mức chi phí bằng 2,7% nguyên giá tài sản của năm N-5 tương đương 25,429 tỷ đồng. Công ty xây dựng kế hoạch SCL 2022 gồm 14 công trình (11 công trình lưới trung hạ áp (7 công trình chuyển tiếp đã ký HĐ xây lắp), 1 công trình thiết bị (chuyển tiếp), 1 công trình công xa và 1 công trình kiến trúc).

b). Năm 2022 Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư với số vốn 212,546 tỷ đồng. Hiện tại Tổng công ty chưa giao kế hoạch vốn.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022:

1. Công tác cấp điện:

- Tiếp tục điều hành đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn và các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác KD&DVKH năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai giải pháp thực hiện công tác KD&DVKH năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh năm 2022.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Tổ chức xét thầu 7 công trình lưới điện;

- Tiếp tục đôn đốc tiến độ triển khai các công trình kiến trúc và lưới điện 110kV theo kế hoạch đề ra.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...