Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 15:58 | 13/01/2022

PC Trà Vinh, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 và thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Công ty đã chỉ đạo các Điện lực nổ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng theo kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao năm 2021, cụ thể như sau:

Ông Ngô Thế Hương, Giám đốc Điện lực Tiểu Cần trao tặng quà cho các trẻ em mồ côi (cha mẹ mất do dịch bệnh COVID)

Về điện thương phẩm: thực hiện 1.107,42 triệu kWh, tăng trưởng 2,19% so với cùng kỳ, đạt 97,14% so với kế hoạch năm (1.140 triệu kWh); So với cùng kỳ: Có 07 Điện lực thực hiện tăng (Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, TXDH, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực thực hiện giảm (TPTV: -4,06%; Tiểu Cần: -6,75%); So với kế hoạch: Có 02 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (TXDH: 100,61%; Duyên Hải: 101,18%); 07 Điện lực còn lại không đạt kế hoạch (TPTV, Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành). Về tiết kiệm điện thực hiện 26,75 triệu kWh, đạt 2,42% sản lượng ĐTP (ĐTP 12 tháng: 1.107,42 triệu kWh) và đạt 111,72% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh). Tất cả 09 Điện lực đều đạt, vượt 2,1% sản lượng ĐTP.

Về giá bán điện bình quân (Đã giảm giá bán điện, tiền điện do dịch Covid): thực hiện 1.729,14 đ/kWh, cao hơn 31,24 đ/kWh so với cùng kỳ và thấp hơn 33,46 đ/kWh so với kế hoạch (1.762,60 đ/kWh). Tất cả 09 Điện lực thực hiện không đạt kế hoạch giao. Số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện COVID-19 đợt 3, 4, 5: Tổng số tiền giảm 24.472.389.083 đồng.

Về chỉ số tiếp cận điện năng đóng điện 275 công trình, thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình 2,4 ngày/công trình, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao (2,4 ngày/công trình). Có 04 Điện lực (Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành, Duyên Hải) thực hiện đạt kế hoạch (<2,4 ngày/công trình); Có 05 Điện lực (TPVTV, Cầu Kè, Trà Cú, TXDH, Càng Long) thực hiện không đạt kế hoạch (>2,4 ngày /công trình).

Về thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử: (1)Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%): thực hiện 13.095/ 13.118 dịch vụ, đạt 99,82%, cao hơn 4,82% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; (2) Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%): thực hiện 8.794/ 9.078 dịch vụ, đạt 96,87%, cao hơn 1,87% so kế hoạch giao. Có 07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 02 Điện lực chưa đạt là TXDH (85,15%), Duyên Hải (91,07%); (3) Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): thực hiện 7.986/ 8.351 dịch vụ, đạt 95,63%, cao hơn 0,63% kế hoạch giao. Có 06 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 03 Điện lực chưa đạt là TXDH (82,89%), Duyên Hải (90,61%), Tiểu Cần (94,22%); (4) Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%): thực hiện 4.955/ 9.470 dịch vụ, đạt 52,32%, cao hơn 12,32% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; (5) Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): thực hiện 123.599/ 194.890 KH, đạt 63,42%, cao hơn 3,42% so với kế hoạch. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch;

 Về nâng cao chất lượng trong công tác thu tiền điện: Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%): thu được 2.080,22 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,50%; đạt thấp hơn KH 0,40% (KH 99,9%). Sau khi được Tổng công ty loại trừ các trường hợp bất khả kháng (bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19) với số tiền 8,35 tỷ đồng, tỷ lệ thu % của Công ty đạt kế hoạch được giao 99,9% và 08 ĐL đều thu đạt kế hoạch giao là 99,9%; riêng 01 ĐL Cầu Ngang thu đạt 100%; Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: Công ty thu được 185.925/186.322 khách hàng, đạt tỷ lệ 99,79%, đạt cao hơn 9,79% so với kế hoạch (90%). Tất cả 09 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao. Thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được: 180,73/181,15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,77%, đạt cao hơn 5,77% so với kế hoạch (94%). Tất cả 09 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao;

Về công tác ngưng thu tại nhà tính đến hết tháng 12/2021, thực hiện ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng tại 106/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trong đó đã ngưng thu 100% khu vực đô thị và 100% khu vực nông thôn, tất cả 09 Điện lực đã hoàn tất xóa thu tại nhà theo kế hoạch Công ty giao./.


TIN LIÊN QUAN

(13:50 - 10/05/2022)

Nỗ lực chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Công ty Điện lực Trà Vinh

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu...

(13:54 - 06/05/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo số 2139/TB-PCTV ngày 06/5/2022

(16:48 - 27/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, “Hành trình” 30 năm phát triển và đưa điện về nông thôn

Tháng 05/1992, tỉnh Trà Vinh được tái lập; Sở Điện lực Trà Vinh (nay...

(09:31 - 25/04/2022)

Xã Hòa Minh: Điện đã giúp nông dân nuôi thủy sản hiệu quả

Năm 2004, thực hiện chủ trương điện khí hóa trên địa bàn tỉnh,...

(09:42 - 13/04/2022)

Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Trà Vinh đăng tải công khai kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt quý 1/2022 trạm biến áp 110kV Cầu Ngang

Để thực hiện đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2022, các Nghị định, Thông...

(14:07 - 08/04/2022)

PC Trà Vinh, Thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 3 tháng đầu năm 2022

Qua 3 tháng năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:03 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 01/5 năm 2022

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội...

(14:01 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, triển khai phương án cung cấp điện cho Lễ Chôl-Chnam-Thmây năm 2022

Năm 2022, tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong thời gian 03 ngày: 14,...

(14:04 - 07/04/2022)

Phát hiện 06 vụ trộm cắp điện qua công tác kiểm tra từ năm 2018-2021

Trong các năm qua từ năm 2018-2021, Công ty Điện lực Trà Vinh đã kiểm...

(14:04 - 23/03/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh với chính sách và mục tiêu 5S năm 2022

Nhằm quản lý tốt nơi làm việc để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn,...