Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 14:43 | 22/12/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2021

Trong tháng 11 năm 2021 Công ty đã đảm bảo cung cấp đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện cho lễ Ok-Om-Bok; ưu tiên cấp điện cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đảm bảo cung cấp điện cho học sinh học trực tuyến. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 11 năm 2021 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 11 năm 2021 là 96,10 triệu kWh, giảm 0,1% so với tháng 10 năm 2021 và tăng 8,18% so với cùng kỳ 2020.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 11 năm 2021  93,52 triệu kWh, tăng 10,46% so cùng kỳ năm 2020 (84,66 triệu kWh).

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 11 năm 2021 là 2,16 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2021 18.875 triệu đồng (lưới 110kV: 2.081 triệu đồng và lưới 22kV, thiết bị công xa: 16.794 triệu đồng) gồm 9 công trình (01 lưới điện 110kV, 6 lưới trung hạ áp, 1 thiết bị, 1 công xa). Tính đến cuối tháng 11/2021 đã khởi công 9/9CT, thi công hoàn thành 5/9CT (03 công trình lưới điện, 01 công trình công xa, 01 công trình thiết bị). Giá trị thực hiện là 12,36 /18,87 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Gía trị hạch toán 11.014 triệu đồng, đạt 58,4%.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 193,750 tỷ đồng (vốn vay: 119, 801 tỷ đồng và vốn KHCB: 73,934 tỷ đồng); trong đợt điều chỉnh, Công ty đã đăng ký điều chỉnh còn 107,062 tỷ đồng (vốn vay: 40,721 tỷ đồng và vốn KHCB: 66,341 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 11/2021 Công ty đã thực hiện 69,123 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch; giá trị giải ngân 43,465 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021:

1. Công tác cấp điện:

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty; đảm bảo cung cấp điện cho lễ Noel năm 2020, Tết dương lịch 2021 và các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

Tiếp tục theo dõi thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, đợt 4, đợt 5.

Đăng ký khối lượng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường năm 2022 về Tổng công ty.

- Triển khai giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài app CSKH/ Zalo, thu thập số điện thoại/ email của khách hàng năm 2021.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu và đơn vị giám sát hoàn tất hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành.

- Thẩm định, phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu thi công gồm có 13 công trình (11 lưới điện, 02 kiến trúc).

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ công trình xây dựng nhà kho Công ty và triển khai các công trình xây dựng nhà làm việc các Điện lực và NĐH Công ty

- Tổ chức ký kết hợp đồng mua sắm và xây lắp các hạng mục công trình đầu tư năm 2021.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...