Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 16:47 | 15/12/2021

PC Trà Vinh, thực hiện chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2021

Qua 11 tháng năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, đến nay dịch bệnh covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Công ty chỉ đạo các Điện lực nổ lực thực hiện đạt một số chỉ tiêu trong công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng theo kế hoạch đề ra năm 2021, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, qua kiểm điểm 11 tháng Công ty đã đề ra giải pháp phấn đấu thực hiện tốt trong tháng 12/2021.

Nhân viên Điện lực Trà Cú đẩy mạnh cài app Zalo chăm sóc khách hàng

Về điện thương phẩm: thực hiện 1.019,78 triệu kWh, tăng trưởng 1,93% so với cùng kỳ, đạt 89,46% so với kế hoạch năm (1.140 triệu kWh). Có 07 Điện lực thực hiện tăng so với cùng kỳ (Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, TXDH, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực thực hiện giảm so với cùng kỳ (TPTV, Tiểu Cần), giảm nhiều nhất là Tiểu Cần (-8,24%). Về tiết kiệm điện: thực hiện 24,57 triệu kWh, đạt 2,41% sản lượng ĐTP (ĐTP 11 tháng: 1.019,78 triệu kWh) và đạt 102,64% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh). Tất cả 09 Điện lực đều đạt, vượt 2,1% sản lượng ĐTP.

Về giá bán điện bình quân (chưa giảm giá bán điện, tiền điện do dịch Covid): thực hiện 1.752,42 đ/kWh, thấp hơn 7,94 đ/kWh so với cùng kỳ và thấp hơn 10,18 đ/kWh so với kế hoạch. Có 03 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (Cầu Kè, Càng Long, Duyên Hải); 06 Điện lực thực hiện không đạt kế hoạch (TPTV, Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, TXDH, Châu Thành). Số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện COVID-19 đợt 3, 4, 5: Tổng số tiền giảm 22,5 tỷ đồng.

Về chỉ số tiếp cận điện năng: đóng điện 235 công trình; thời gian giải quyết cấp điện trung bình 2,5 ngày/công trình, tăng 0,1 ngày/01 công trình so với kế hoạch (2,4 ngày/công trình). Có 02 Điện lực (Tiểu Cần, Châu Thành) thực hiện đạt kế hoạch (<2,4 ngày/công trình); 07 Điện lực còn lại thực hiện không đạt kế hoạch (>2,4 ngày /công trình).

Thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%): thực hiện 11.981/ 12.002 dịch vụ, đạt 99,83%, cao hơn 4,83% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch.  Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%): thực hiện 7.227/ 7.498 dịch vụ, đạt 96,39%, cao hơn 1,39% so kế hoạch giao. Có 07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 02 Điện lực chưa đạt là Duyên Hải (89,39%), TXDH (80,81%).  Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): thực hiện 7.139/ 7.498 dịch vụ, đạt 95,21%, cao hơn 0,21% kế hoạch giao. Có 06 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch; 03 Điện lực chưa đạt là TXDH (80,6%), Duyên Hải (88,61%), Tiểu Cần (93,7%). Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%): thực hiện 4.454/ 8.352 dịch vụ, đạt 53,33%, cao hơn 13,33% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): thực hiện 111.455/ 194.890 KH, đạt 57,19%, thấp hơn 2,81% so với kế hoạch. Có 04 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (TPTV, Cầu Ngang, TXDH, Duyên Hải); 05 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Cầu Kè (45,11%).

Về nâng cao chất lượng trong công tác thu tiền điện:  Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%) thu được 1.899,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,18%. Tất cả 09 Điện lực thu không đạt so với số phải thu (Châu Thành 96,83%, Duyên Hải 97,59%, TPTV 97,61%, TXDH 97,65%, Càng Long 98,55%, Cầu Kè 98,70%, Trà Cú 98,87%, Tiểu Cần 99,14%, Cầu Ngang 99,64%). Thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: thu được 178.355/180.578 khách hàng, đạt tỷ lệ 98,77%, đạt cao hơn 8,25% so với kế hoạch (90%). Tất cả 09 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao (cao nhất là Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, TXDH, Duyên Hải đều đạt 100%, thấp nhất là Cầu Kè 91%). Thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được 176,96/178,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,39%, đạt cao hơn 5,39% so với kế hoạch (94%). Có 08 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao; 01 Điện lực không đạt kế hoạch (Cầu Kè). Về công tác ngưng thu tại nhà: Tính đến hết tháng 11/2021, Công ty thực hiện ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng tại 106/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tất cả 09 Điện lực đã ngưng thu 100% khu vực đô thị và 100% khu vực nông thôn./.


TIN LIÊN QUAN

(13:50 - 10/05/2022)

Nỗ lực chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Công ty Điện lực Trà Vinh

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu...

(13:54 - 06/05/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo số 2139/TB-PCTV ngày 06/5/2022

(16:48 - 27/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, “Hành trình” 30 năm phát triển và đưa điện về nông thôn

Tháng 05/1992, tỉnh Trà Vinh được tái lập; Sở Điện lực Trà Vinh (nay...

(09:31 - 25/04/2022)

Xã Hòa Minh: Điện đã giúp nông dân nuôi thủy sản hiệu quả

Năm 2004, thực hiện chủ trương điện khí hóa trên địa bàn tỉnh,...

(09:42 - 13/04/2022)

Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Trà Vinh đăng tải công khai kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt quý 1/2022 trạm biến áp 110kV Cầu Ngang

Để thực hiện đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2022, các Nghị định, Thông...

(14:07 - 08/04/2022)

PC Trà Vinh, Thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 3 tháng đầu năm 2022

Qua 3 tháng năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:03 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 01/5 năm 2022

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội...

(14:01 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, triển khai phương án cung cấp điện cho Lễ Chôl-Chnam-Thmây năm 2022

Năm 2022, tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong thời gian 03 ngày: 14,...

(14:04 - 07/04/2022)

Phát hiện 06 vụ trộm cắp điện qua công tác kiểm tra từ năm 2018-2021

Trong các năm qua từ năm 2018-2021, Công ty Điện lực Trà Vinh đã kiểm...

(14:04 - 23/03/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh với chính sách và mục tiêu 5S năm 2022

Nhằm quản lý tốt nơi làm việc để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn,...