Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 19:08 | 27/11/2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 
Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 
Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-PCTV ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh về việc thanh xử lý TSCĐ và VTTB;
Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-PCTV ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh về việc phê duyệt giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá đợt 1 năm 2021 và một số nội dung liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản.
Công ty Điện lực Trà Vinh (Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
 

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Trà Vinh – Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Số điện thoại:  02943.855013- 02943.855028.
- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
+ Thiết bị, tài sản các loại hư hỏng, không cần dùng (19 danh mục)
+ VTTB thu hồi thanh lý (485 danh mục)
+ VTTB ứ đọng không sử dụng (34 danh mục)
+ Chất thải nguy hại (5 danh mục)
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.124.000.000 đồng (giá bao gồm thuế VAT), bằng chữ: Tám tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng.
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các tiêu chí của Công ty Điện lực Trà Vinh. Cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá có phương án thực hiện cuộc đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ đấu giá thành cao nhất.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp có trên 05 năm kinh nghiệm, uy tín, không vi phạm quy định đấu giá 05 năm trở lại đây.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thù lao dịch vụ đấu giá không được vượt quá quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính; Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính được cấn trừ vào thù lao dịch vụ đấu giá.
- Có tên trong dach sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản: tại Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
3. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (có bao gồm phí thù lao dịch vụ đấu giá).
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành Tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá.
- Các hợp đồng đấu giá thành trong 05 năm trở lại đây.
- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực thẻ Đấu giá viên).
- Địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản tại Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá 
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021.
- Thời gian mở hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Lúc 15 giờ 15 phút ngày 01/12/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Trà Vinh – Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết và có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nộp hồ sơ theo yêu cầu như trên, mọi vấn đề xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Trà Vinh; Số điện thoại:  02943.855028; Mail: khvtpctv@evnspc.vn.
Trân trọng./.

Đính kèm thông báo số 6403/TB-PCTV ngày 27/11/2021
 


TIN LIÊN QUAN

(15:58 - 13/01/2022)

PC Trà Vinh, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 và thời gian giãn cách xã...

(15:55 - 12/01/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ khách hàng

Sau nhiều nỗ lực, hiện nay, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty Điện...

(16:00 - 05/01/2022)

Điện lực thành phố Trà Vinh, hoàn thành công tác lắp modem đo ghi từ xa

Điện lực thành phố Trà Vinh kinh doanh bán điện trên địa bàn...

(16:47 - 15/12/2021)

PC Trà Vinh, thực hiện chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2021

Qua 11 tháng năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19, thời gian giãn...

(16:49 - 01/12/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, quay số trúng thưởng “Cài app ngay, quà liền tay”

Ngày 01/12/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức chương trình quay số...

(14:47 - 29/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Nỗ lực nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn...

(19:08 - 27/11/2021)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;...

(14:10 - 22/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/ 11/2021, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC Công ty...

(16:11 - 18/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:35 - 15/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng 10 tháng năm 2021

Tính đến cuối tháng 10/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh quản lý...