Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Phan Thị Thu Duyên - Phòng KTTTPC | 14:10 | 22/11/2021

Công ty Điện lực Trà Vinh, xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/ 11/2021, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC Công ty Điện Điện lực Trà Vinh tổ chức họp xét duyệt các ý tưởng CCHC trong quý IV/2021 cho các tác giả các đơn vị trực thuộc gồm: Phòng TCNS, phòng Điều độ, phòng An toàn và Điện lực Tiểu Cần.

Công nhân PC Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp điện phục vụ khách hàng

Trong quý IV/2021, Thường trực Hội đồng CCHC Công ty Điện lực Trà Vinh nhận 04 ý tưởng CCHC của các đơn vị gởi về gồm: 

Ý tưởng 1: “Hướng dẫn về nội dung và trình tự thực hiện các công việc khi người lao động bị tai nạn giao thông được xem là tai nạn lao động”.  Đơn vị đề xuất ý tưởng: Phòng TCNS - Công ty Điện lực Trà Vinh. Chủ trì đề xuất ý tưởng:  bà Nguyễn Thị Oanh Kiều- nhân viên phòng TCNS Công ty  và đồng tác giả bà  Võ Thị Trang Chi - Phó phòng TCNS;

 Ý tưởng 2: “Chuẩn bị sẳn sàng các biện pháp an toàn (lập bộ mẫu về BBKSHT-PĐGRR-PCT-PTT) để đáp ứng các tình huống xử lý sự cố xảy ra trên các phát tuyến 22kV nhằm xử lý sự cố nhanh và đảm bảo an toàn”.  Đơn vị chủ trì đề xuất ý tưởng: Nguyễn Lâm Nhựt Tân- Phó phòng Điều độ và đồng tác giả tham gia xây dựng ý tưởng: Lê Quang Vinh- Nhân viên phòng An toàn- Công ty Điện lực Trà Vinh.

Ý tưởng 3: “Cải cách nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông bằng việc làm ra các sản phẩm Video clip để quảng bá thương hiệu ngành điện trong Công ty Điện lực Trà Vinh”. Đơn vị đề xuất ý tưởng ông Nguyễn Tấn Sĩ- Phó phòng Tổng hợp- Điện lực Tiểu Cần và đồng tác giả tham gia ông Ngô Thế Hương- Giám đốc Điện lực Tiểu Cần.

Ý tưởng 4: “Thay đổi hình thức thẩm định Quy chế quản lý nội bộ từ hồ sơ giấy chuyển sang hồ sơ điện tử”.  Đơn vị chủ trì đề xuất ý tưởng ông Trần Văn Tú -Nhân viên Phòng KTTTPC và đồng tác giả bà Lê Thị Mỹ Dung- Phó Phòng KTTTPC- Công ty Điện lực Trà Vinh.

Kết quả thông qua cuộc họp, Hội đồng xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính Công ty đã xét duyệt 02 ý tưởng đủ điều kiện công nhận cấp Công ty gồm: Ý tưởng 1, ý tưởng 2 đăng ký về Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Ngoài ra đối với 02 ý tưởng CCHC chưa đủ điều kiện công nhận, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC thống nhất thưởng động viên, khuyến khích các tác giả/đồng tác giả các ý tưởng này, với số tiền 300.000 đồng/ý tưởng (nguồn Quỹ khen thưởng: 200.000 đồng, nguồn quỹ Công đoàn: 100.000 đồng).

Việc tham gia ý tưởng CCTTHC nhằm đẩy mạnh chương trình CCTTHC, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021./.


TIN LIÊN QUAN

(15:58 - 13/01/2022)

PC Trà Vinh, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 và thời gian giãn cách xã...

(15:55 - 12/01/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ khách hàng

Sau nhiều nỗ lực, hiện nay, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty Điện...

(16:00 - 05/01/2022)

Điện lực thành phố Trà Vinh, hoàn thành công tác lắp modem đo ghi từ xa

Điện lực thành phố Trà Vinh kinh doanh bán điện trên địa bàn...

(16:47 - 15/12/2021)

PC Trà Vinh, thực hiện chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2021

Qua 11 tháng năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19, thời gian giãn...

(16:49 - 01/12/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, quay số trúng thưởng “Cài app ngay, quà liền tay”

Ngày 01/12/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức chương trình quay số...

(14:47 - 29/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Nỗ lực nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn...

(19:08 - 27/11/2021)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;...

(14:10 - 22/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/ 11/2021, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC Công ty...

(16:11 - 18/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:35 - 15/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng 10 tháng năm 2021

Tính đến cuối tháng 10/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh quản lý...