Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 16:11 | 18/11/2021

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài và tình hình dịch bệnh covid-19 đến nay vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Công ty chỉ đạo các Điện lực trực thuộc nổ lực thực hiện đạt được một số chỉ tiêu, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Nhân viên Điện lực thành phố Trà Vinh tư vấn khách hàng giao dịch về điện thông qua hình thức điện tử

Về điện thương phẩm (ĐTP): 926,26 triệu kWh, tăng trưởng 1,15% so với cùng kỳ, đạt 81,25% so với kế hoạch năm 2021 (1.140 triệu kWh); Có 06 Điện lực thực hiện tăng so với cùng kỳ (Cầu Ngang, Cầu Kè, TXDH, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải); 03 Điện lực thực hiện giảm so với cùng kỳ (TPTV, Trà Cú, Tiểu Cần), giảm nhiều nhất là Tiểu Cần (-9,72%). Về tiết kiệm điện: 22,35 triệu kWh, đạt 2,41% sản lượng ĐTP (ĐTP 10 tháng: 926,26 triệu kWh) và đạt 93,37% kế hoạch năm 2021 (23,94 triệu kWh); Tất cả 09 Điện lực đều đạt, vượt 2,1% sản lượng ĐTP.

Về giá bán điện bình quân: Đã tính việc giảm giá bán điện, tiền điện do dịch Covid, thực hiện 1.728,80 đ/kWh, cao hơn 19,55 đ/kWh so với cùng kỳ (Do từ tháng 6/2021 có giảm tiền điện Covid-19 đợt 3, 4, 5), thấp hơn 33,80 đ/kWh so với kế hoạch; tất cả 09 Điện lực thực hiện không đạt kế hoạch. Trong đó số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện COVID-19 đợt 3, 4, 5 là 21,65 tỷ đồng.

Chỉ số tiếp cận điện năng, đóng điện 204 công trình; thời gian giải quyết cấp điện trung bình 2,63 ngày/công trình, tăng 0,23 ngày/01 công trình so với kế hoạch (2,4 ngày/công trình). 02 Điện lực (Tiểu Cần, Châu Thành) thực hiện đạt kế hoạch (<2,4 ngày/công trình); 07 Điện lực còn lại thực hiện không đạt kế hoạch (>2,4 ngày /công trình).

Thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử. Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%), thực hiện 10.791/ 10.804 dịch vụ, đạt 99,88%, cao hơn 4,88% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%) thực hiện 6.795/ 6.809 dịch vụ, đạt 99,79%, cao hơn 4,79% so kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch.

Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): 6.439/7.247 dịch vụ, đạt 88,35%, thấp hơn 6,65% kế hoạch giao; 06 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, TXDH, Châu Thành, Duyên Hải); 03 Điện lực không đạt (TPTV: 73,77%, Tiểu Cần: 94,75%, Càng Long: 85,89%). Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%): 4.478/ 9.008 dịch vụ, đạt 49,71%, cao hơn 9,71% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch;

Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: thu được 171.666/184.093 khách hàng, đạt tỷ lệ 93,25%, đạt cao hơn 3,25% so với kế hoạch (90%). 07 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao (TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần; TXDH; Càng Long; Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực không đạt kế hoạch (Trà Cú, Cầu Ngang). Thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được: 158,04/161,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,83%, đạt cao hơn 3,83% so với kế hoạch (94%). Có 07 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao (TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần; TXDH; Càng Long; Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực không đạt kế hoạch (Cầu Ngang, Trà Cú).

Tuy nhiên qua 10 tháng năm 2021 vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): Công ty thực hiện 94.128/ 194.890 KH, đạt 48,3%, thấp hơn 11,7% so với kế hoạch. 02 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (TPTV, TXDH); 07 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Châu Thành (25,43%).

 Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%) thu được 1.721,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,13%; 01 Điện lực Cầu Ngang (đạt 100,04%) thu đạt so với số phải thu, còn lại 08 Điện lực thu không đạt so với số phải thu (Châu Thành 96,99%, Duyên Hải 97,37%, TPTV 97,20%, TXDH 97,67%, Càng Long 97,97%, Cầu Kè 98,78%, Trà Cú 99,17%, Tiểu Cần 99,09%).

Ngoài ra về công tác ngưng thu tại nhà tính đến hết tháng 10/2021, thực hiện ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng tại 100/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trong đó đã ngưng thu 100% khu vực đô thị và 91,56% khu vực nông thôn, có 07 Điện lực đã ngưng thu 100%: TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần, TXDH, Càng Long, Châu Thành và Duyên Hải và hiện còn 06 xã chưa triển khai gồm 02 huyện: Cầu Ngang (03 xã), Trà Cú (03 xã)./.


TIN LIÊN QUAN

(15:58 - 13/01/2022)

PC Trà Vinh, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 và thời gian giãn cách xã...

(15:55 - 12/01/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ khách hàng

Sau nhiều nỗ lực, hiện nay, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty Điện...

(16:00 - 05/01/2022)

Điện lực thành phố Trà Vinh, hoàn thành công tác lắp modem đo ghi từ xa

Điện lực thành phố Trà Vinh kinh doanh bán điện trên địa bàn...

(16:47 - 15/12/2021)

PC Trà Vinh, thực hiện chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2021

Qua 11 tháng năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19, thời gian giãn...

(16:49 - 01/12/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, quay số trúng thưởng “Cài app ngay, quà liền tay”

Ngày 01/12/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức chương trình quay số...

(14:47 - 29/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Nỗ lực nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn...

(19:08 - 27/11/2021)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;...

(14:10 - 22/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/ 11/2021, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC Công ty...

(16:11 - 18/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:35 - 15/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng 10 tháng năm 2021

Tính đến cuối tháng 10/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh quản lý...