Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng | 16:11 | 18/11/2021

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh & dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài và tình hình dịch bệnh covid-19 đến nay vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Công ty chỉ đạo các Điện lực trực thuộc nổ lực thực hiện đạt được một số chỉ tiêu, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Nhân viên Điện lực thành phố Trà Vinh tư vấn khách hàng giao dịch về điện thông qua hình thức điện tử

Về điện thương phẩm (ĐTP): 926,26 triệu kWh, tăng trưởng 1,15% so với cùng kỳ, đạt 81,25% so với kế hoạch năm 2021 (1.140 triệu kWh); Có 06 Điện lực thực hiện tăng so với cùng kỳ (Cầu Ngang, Cầu Kè, TXDH, Càng Long, Châu Thành, Duyên Hải); 03 Điện lực thực hiện giảm so với cùng kỳ (TPTV, Trà Cú, Tiểu Cần), giảm nhiều nhất là Tiểu Cần (-9,72%). Về tiết kiệm điện: 22,35 triệu kWh, đạt 2,41% sản lượng ĐTP (ĐTP 10 tháng: 926,26 triệu kWh) và đạt 93,37% kế hoạch năm 2021 (23,94 triệu kWh); Tất cả 09 Điện lực đều đạt, vượt 2,1% sản lượng ĐTP.

Về giá bán điện bình quân: Đã tính việc giảm giá bán điện, tiền điện do dịch Covid, thực hiện 1.728,80 đ/kWh, cao hơn 19,55 đ/kWh so với cùng kỳ (Do từ tháng 6/2021 có giảm tiền điện Covid-19 đợt 3, 4, 5), thấp hơn 33,80 đ/kWh so với kế hoạch; tất cả 09 Điện lực thực hiện không đạt kế hoạch. Trong đó số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện COVID-19 đợt 3, 4, 5 là 21,65 tỷ đồng.

Chỉ số tiếp cận điện năng, đóng điện 204 công trình; thời gian giải quyết cấp điện trung bình 2,63 ngày/công trình, tăng 0,23 ngày/01 công trình so với kế hoạch (2,4 ngày/công trình). 02 Điện lực (Tiểu Cần, Châu Thành) thực hiện đạt kế hoạch (<2,4 ngày/công trình); 07 Điện lực còn lại thực hiện không đạt kế hoạch (>2,4 ngày /công trình).

Thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử. Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%), thực hiện 10.791/ 10.804 dịch vụ, đạt 99,88%, cao hơn 4,88% kế hoạch giao và tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%) thực hiện 6.795/ 6.809 dịch vụ, đạt 99,79%, cao hơn 4,79% so kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch.

Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): 6.439/7.247 dịch vụ, đạt 88,35%, thấp hơn 6,65% kế hoạch giao; 06 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú, TXDH, Châu Thành, Duyên Hải); 03 Điện lực không đạt (TPTV: 73,77%, Tiểu Cần: 94,75%, Càng Long: 85,89%). Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%): 4.478/ 9.008 dịch vụ, đạt 49,71%, cao hơn 9,71% kế hoạch giao. Tất cả 09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch;

Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: thu được 171.666/184.093 khách hàng, đạt tỷ lệ 93,25%, đạt cao hơn 3,25% so với kế hoạch (90%). 07 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao (TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần; TXDH; Càng Long; Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực không đạt kế hoạch (Trà Cú, Cầu Ngang). Thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được: 158,04/161,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,83%, đạt cao hơn 3,83% so với kế hoạch (94%). Có 07 Điện lực đạt kế hoạch Công ty giao (TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần; TXDH; Càng Long; Châu Thành, Duyên Hải); 02 Điện lực không đạt kế hoạch (Cầu Ngang, Trà Cú).

Tuy nhiên qua 10 tháng năm 2021 vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): Công ty thực hiện 94.128/ 194.890 KH, đạt 48,3%, thấp hơn 11,7% so với kế hoạch. 02 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch (TPTV, TXDH); 07 Điện lực còn lại thực hiện chưa đạt, thấp nhất là Châu Thành (25,43%).

 Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%) thu được 1.721,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,13%; 01 Điện lực Cầu Ngang (đạt 100,04%) thu đạt so với số phải thu, còn lại 08 Điện lực thu không đạt so với số phải thu (Châu Thành 96,99%, Duyên Hải 97,37%, TPTV 97,20%, TXDH 97,67%, Càng Long 97,97%, Cầu Kè 98,78%, Trà Cú 99,17%, Tiểu Cần 99,09%).

Ngoài ra về công tác ngưng thu tại nhà tính đến hết tháng 10/2021, thực hiện ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng tại 100/106 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trong đó đã ngưng thu 100% khu vực đô thị và 91,56% khu vực nông thôn, có 07 Điện lực đã ngưng thu 100%: TPTV, Cầu Kè, Tiểu Cần, TXDH, Càng Long, Châu Thành và Duyên Hải và hiện còn 06 xã chưa triển khai gồm 02 huyện: Cầu Ngang (03 xã), Trà Cú (03 xã)./.


TIN LIÊN QUAN

(14:16 - 05/08/2022)

Hội đồng thành viên EVN SPC làm việc với Công ty Điện lực Trà Vinh

Ngày 04/8/2022 ông Hoàng Minh Dũng, Thành viên Hội đồng...

(13:44 - 05/08/2022)

Tham gia huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận PCCC&CNCH năm 2022

Để nâng cao hiệu quả và ứng phó kịp thời với các tình huống...

(14:05 - 25/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử cho khách hàng

Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty đã lắp đặt...

(15:19 - 20/07/2022)

Điện lực Trà Cú phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

Nhằm giúp CB.CNV trong đơn vị nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật...

(10:19 - 19/07/2022)

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến cấp độ 4 và giao dịch qua cổng DVCQG 6 tháng đầu năm 2022

Về tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung...

(15:35 - 15/07/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh xét duyệt Ý tưởng cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp nhận được 06 đề xuất...

(14:50 - 06/07/2022)

Yêu anh người thợ điện đường dây

Nhà đài dự báo có mưa Anh đi sửa điện quá trưa không về...

(14:49 - 06/07/2022)

Người lính thợ Điện hôm nay

Sao có thể quên những ngày mưa gió Khi mưa lớn bão tố cuồng...

(14:47 - 06/07/2022)

Nhắc nhau về an toàn điện

Thợ điện Trà Vinh chúng ta An toàn lao động nêu ra hàng đầu ...

(14:45 - 06/07/2022)

VÌ DÒNG ĐIỆN VƯƠN XA

Hạ về trời oi ả Những con đường hanh nắng In hằn dấu chân qua Người thợ điện cần mẫn...