Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 09:27 | 18/11/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2021

Trong tháng 10 năm 2021 Công ty đã đảm bảo cung cấp đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện cho lễ Sêne Đolta; ưu tiên cấp điện cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đảm bảo cung cấp điện cho học sinh học trực tuyến và kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2021 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 10 năm 2021 là 95,959 triệu kWh, tăng 4,5% so với tháng 9 và tăng 4,78% so với cùng kỳ 2020.

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 10 năm 2021 là 86,90 triệu kWh, giảm 0,85% so cùng kỳ năm 2020 (87,63 triệu kWh).

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 10 năm 2021 là 2,29 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2021 là 18.875 triệu đồng (lưới 110kV: 2.081 triệu đồng và lưới 22kV, thiết bị công xa: 16.794 triệu đồng) gồm 9 công trình (01 lưới điện 110kV, 6 lưới trung hạ áp, 1 thiết bị, 1 công xa). Tính đến cuối tháng 10/2021 đã khởi công 9/9 công trình, thi công hoàn thành 3/9 công trình (02 công trình lưới điện, 01 công trình công xa). Giá trị thực hiện là 1.915 triệu đồng, đạt 10,15% kế hoạch. Giá trị hạch toán 8.748 triệu đồng, đạt 46,35%.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 193,750 tỷ đồng; (vốn vay: 119, 801 tỷ đồng và vốn KHCB: 73,934 tỷ đồng); trong đợt điều chỉnh, Công ty đã đăng ký điều chỉnh còn 107,062 tỷ đồng (vốn vay: 40,721 tỷ đồng và vốn KHCB: 66,341 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 10/2021 Công ty đã thực hiện 34,961 tỷ đồng/ 107,062 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch; giá trị giải ngân 34,679 tỷ đồng, đạt 32,0% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021:

1. Công tác cấp điện:

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty; cung cấp điện an toàn tin cậy cho lễ Ok-Om-Bok và các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục theo dõi thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, đợt 4, đợt 5.

- Tiếp tục triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà 11 xã còn lại (Càng Long: 02 xã; Cầu Ngang: 05 xã; Trà Cú: 04 xã) trong năm 2021.

- Theo dõi triển khai giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài app CSKH/ Zalo, thu thập số điện thoại/ email của khách hàng năm 2021.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

 - Tiếp tục đôn đốc nhà thầu và đơn vị giám sát hoàn tất hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành.

 - Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu, dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu gồm có 11/14 công trình lưới điện ĐTXD năm 2021.

 - Triển khai các thủ tục hồ sơ giao nhiệm vụ tự thực hiện thi công công trình Cải tạo nâng cấp trạm biến áp bị quá tải tỉnh Trà Vinh.

 - Tổ chức ký kết hợp đồng mua sắm và xây lắp các hạng mục công trình đầu tư năm 2021.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...