Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi Lê Thị Mỹ Dung - Phòng KTTT&PC | 14:26 | 15/11/2021

Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-LN ngày 02/10/2020  được ký kết giữa ngành điện và Công an tỉnh Trà Vinh trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua sơ kết 01 năm thực hiện quy chế, Công ty Điện lực Trà Vinh và Công an tỉnh đánh giá một số kết quả nổi bật:

Về công tác triển khai thực hiện: Ban Giám đốc Công ty quan tâm chỉ đạo triển khai, quán triệt Quy chế phối hợp đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CB.CNV) ngành điện; phân công, giao việc cho từng bộ phận cụ thể tổ chức thực hiện theo Quy chế đã ký kết; đồng thời quán triệt, phổ biến tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam có liên quan về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong CB.CNV để nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ ANTQ và an toàn về an ninh trật tự.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Bổ nhiệm được 06 cán bộ, bổ nhiệm lại 02 cán bộ; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình “Đơn vị tự quản về an ninh, trật tự” và Quy chế hoạt động Ban chủ nhiệm mô hình “Đơn vị tự quản về an ninh, trật tự” tại Công ty  theo Thông tư, Chỉ thị và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; thường xuyên củng cố khối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với Nhân dân, với các cơ quan đơn vị trong cùng địa bàn, tích cực chống các biểu hiện bè phái, chia rẽ nội bộ đơn vị. Qua công tác triển khai thực hiện, vận động của Ban chủ nhiệm mô hình nhằm nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố mô hình  “Đơn vị tự quản về an ninh trật tự, qua đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn về bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo được an ninh trật tự tại đơn vị.

Về công tác bảo vệ chống mất cắp tài sản, trộm cắp điện và vi phạm sử dụng điện: 02 ngành thường xuyên phối hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp thực hiện công tác kiểm tra đối với các tuyến đường dây, các trạm biến áp, Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế và các Điện lực huyện, thị xã, thành phố trực thuộc về công tác bảo vệ an toàn hệ thống điện, phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, đặc biệt trong các ngày lễ, tết, các ngày có sự kiện lớn,… đều có phối hợp công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Công ty phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra được 02 cuộc, với 28 lượt kiểm tra, nội dung phối hợp kiểm tra tập trung các mặt công tác quản lý vận hành lưới điện, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các mặt công tác phục vụ an toàn cung cấp điện cho các ngày diễn ra lễ, tết.

Về công tác an toàn phòng, chống cháy nổ: Công ty đã thành lập 01 Ban chỉ đạo PCCC&CNCH cấp Công ty và 11 Ban chỉ huy PCCC&CNCH tại Điện lực, Đội QLVHLĐCT và Văn phòng Công ty; tại các đơn vị trực thuộc: Công ty đã có Quyết định thành lập 12 Đội PCCC cơ sở, 05 tổ PCCC của các TBA 110kV Long Đức, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Trà và kho Vật tư Công ty. Tất cả các Đội, Tổ PCCC đều được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hiện công ty có 229/229 đội viên PCCC&CNCH được Phòng CS. PCCC&CNCH Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận đầy đủ đúng quy định. Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho PCCC&CNCH cho 214 CBCNV tham dự. Ngoàn ra, thực hiện Kế hoạch về công tác PCCC&CNCH năm 2021 của Công ty định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các đơn vị trực thuộc đều có xây dựng kế hoạch tự tập huấn, huấn luyện và diễn tập Phương án PCCC tại đơn vị theo quy định./.

Về công tác bảo vệ môi trường: Công ty hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 bằng cách treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích phía trước nhà điều hành, đưa lên màn hình điện tử trong Công ty. Tuyên truyền, quán triệt các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước liên quan công tác bảo vệ môi trường cho CB.CNV. Công ty đã phối hợp Công an tỉnh và Sở TN&MT lấy mẫu dầu thử nghiệm, phân tích thành phần PCBs (59 mẫu) trước khi thanh lý theo quy định pháp luật về môi trường.


TIN LIÊN QUAN

(15:58 - 13/01/2022)

PC Trà Vinh, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 và thời gian giãn cách xã...

(15:55 - 12/01/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ khách hàng

Sau nhiều nỗ lực, hiện nay, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty Điện...

(16:00 - 05/01/2022)

Điện lực thành phố Trà Vinh, hoàn thành công tác lắp modem đo ghi từ xa

Điện lực thành phố Trà Vinh kinh doanh bán điện trên địa bàn...

(16:47 - 15/12/2021)

PC Trà Vinh, thực hiện chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2021

Qua 11 tháng năm 2021, ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19, thời gian giãn...

(16:49 - 01/12/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, quay số trúng thưởng “Cài app ngay, quà liền tay”

Ngày 01/12/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức chương trình quay số...

(14:47 - 29/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Nỗ lực nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn...

(19:08 - 27/11/2021)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;...

(14:10 - 22/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh, xét duyệt ý tưởng cải cách thủ tục hành chính

Ngày 11/ 11/2021, Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCTTHC Công ty...

(16:11 - 18/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 10 tháng năm 2021

Qua 10 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:35 - 15/11/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng 10 tháng năm 2021

Tính đến cuối tháng 10/2021, Công ty Điện lực Trà Vinh quản lý...