Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Công ty Điện lực Trà Vinh | 14:31 | 15/10/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2021

Trong tháng 9 năm 2021 Công ty đã đảm bảo cung cấp đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện cho lễ Quốc khánh 2/9; ưu tiên cấp điện cho các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 9 năm 2021 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 9 năm 2021 là 91,638 triệu kWh, giảm 13% so với tháng 08 năm 2021 (103,551 triệu kWh) và giảm 5,4% so với cùng kỳ 2020 (96,871 triệu kWh).

- Sản lượng điện thương phẩm: tháng 9 năm 2021 là 92,90 triệu kWh, giảm 3,19% so cùng kỳ năm 2020 (95,96 triệu kWh).

- Sản lượng điện tiết kiệm: tháng 9 năm 2021 là 2,476 triệu kWh.

2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao chi phí SCL năm 2021 là 18.875 triệu đồng, Công ty đã phê duyệt lại danh mục kế hoạch SCL năm 2021 là 18.875 triệu đồng gồm 9 công trình (1 lưới điện 110kV, 6 lưới trung hạ áp, 1 thiết bị, 1 công xa) và chuyển tiếp 7 công trình sang năm 2022 (6 công trình lưới trung hạ áp và 01 công trình thiết bị chuyển 39%KL). Tính đến cuối tháng 9 đã thi công 3/9 công trình, hoàn thành 01 công trình.

b). Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư cho Công ty với tổng giá trị 193,750 tỷ đồng; trong đợt điều chỉnh, Công ty đã đăng ký điều chỉnh còn 107,062 tỷ đồng (vốn vay: 40,721 tỷ đồng và vốn KHCB: 66,341 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 9/2021 Công ty đã thực hiện 65,820 tỷ đồng/ 193,850 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch; giá trị giải ngân 20,365 tỷ đồng, đạt 11,0% kế hoạch. Giá trị thực hiện và giải ngân chủ yếu cho các công trình chuyển tiếp năm 2020.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021:

1. Công tác cấp điện:

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty; cung cấp điện an toàn tin cậy cho lễ Sêne Đolta và các địa điểm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19, bệnh viện dã chiến trị bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4, đợt 5.

- Tiếp tục triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà 26 xã còn lại trong năm 2021.

- Theo dõi triển khai giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài app CSKH/ Zalo, thu thập số điện thoại/ email của khách hàng năm 2021.

- Tiếp tục triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà 11 xã còn lại trong năm 2021.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu và đơn vị giám sát hoàn tất hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành.

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu 10 công trình đầu tư lưới điện ĐTXD năm 2021 (vay vốn).

- Triển khai các thủ tục hồ sơ giao nhiệm vụ tự thực hiện thi công công trình Cải tạo nâng cấp trạm biến áp bị quá tải tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc tiến độ công trình xây dựng nhà kho Công ty và triển khai các công trình xây dựng nhà làm việc các Điện lực, Công ty

- Tổ chức ký kết hợp đồng mua sắm và xây lắp các hạng mục công trình đầu tư năm 2021.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ 02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 09/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm...

(14:39 - 06/07/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 6 năm...

(16:05 - 17/06/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5 năm...

(14:49 - 09/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm...

(15:02 - 07/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:25 - 18/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:37 - 11/02/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(14:43 - 22/12/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(09:27 - 18/11/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...

(09:49 - 19/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NĂM 2021

1. Chương trình: “Cài app ngay, quà liền tay” dành cho -...