Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Đăng bởi Phòng Kinh doanh PCTV | 09:22 | 27/08/2021

Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà

- Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà gồm 04 biểu mẫu (đính kèm)

- Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (đính kèm)

- Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (VB6948; Các phụ lục đính kèm)


TIN LIÊN QUAN

(09:22 - 27/08/2021)

Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà

- Thông tin đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà gồm 04 biểu...