An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Tạ Hữu Toàn - Điện lực TP Trà Vinh | 14:15 | 18/08/2021

Điện lực TP Trà Vinh, 07 tháng năm 2021 tiết kiệm điện trên 2,7 triệu kWh

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Chính phủ, Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và Chỉ thị số 6628/CT-EVN ngày 14/12/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quang cảnh buổi tuyên truyền sử dụng điện, tiết kiệm điện

07 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh giao cho Điện lực thành phố Trà Vinh (Điện lực) thực hiện tiết kiệm điện là 2.555.786kWh. Qua triển khai thực hiện, Điện lực đã tiết kiệm được 2.799.569kWh, đạt 109,54% kế hoạch 07 tháng. Các thành phần đều thực hiện tiết kiệm như: Chiếu sáng công cộng (CSCC): 54.345kWh, đạt 111,29%; Cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN): 222.056kWh, đạt 117,71%; Sinh hoạt-Kinh doanh dịch vụ (ASSH-KDDV): 1.591.894kWh, đạt 105,15%; Doanh nghiệp sản xuất (DNSX): 931.274kWh, đạt 115,77%.

Nhằm đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021 Điện lực lập kế hoạch tiết kiệm điện phối hợp Cơ quan, Ban ngành địa phương; Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, khuyến khích khách hàng sử dụng các loại thiết bị điện tiết kiệm, dán nhãn năng lượng. Bên cạnh đó, Điện lực hướng dẫn lập phương án sử dụng điện theo Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công thương, V/v hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cho 415 mã điểm đo khách hàng là cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Hiện nay, công tác tuyên truyền Điện lực duy trì thường xuyên, hiệu quả./.


TIN LIÊN QUAN

(14:20 - 27/09/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, thực hiện tốt chỉ tiết kiệm điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng 8 tháng năm 2021

08 tháng năm 2021, Điện lực thành phố Trà Vinh thực hiện tiết kiệm điện...

(14:20 - 27/09/2021)

Nông dân Cao Chính thức: Áp dụng nhiều phương pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm thâm canh mật độ cao

Ông Cao Chính Thức, sinh năm 1982, ngụ ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện...

(14:20 - 18/08/2021)

Ông Cô Trúc Giang: Kinh nghiệm rút ngắn thời gian vận hành quạt trong nuôi tôm, nhằm tiết kiệm điện

Từ năm 2018 đến nay, điều kiện thời tiết đối với nuôi tôm cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, từ cuối năm...

(14:15 - 18/08/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, 07 tháng năm 2021 tiết kiệm điện trên 2,7 triệu kWh

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Chính phủ, Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm...

(16:30 - 17/08/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng 07 tháng năm 2021

Qua 7 tháng năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế...

(16:06 - 10/08/2021)

06 tháng đầu năm 2021, Trà Cú tiết kiệm 1.636.757 kWh

Thông tin từ lãnh đạo Điện lực Trà Cú, 06 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiết kiệm điện (TKĐ)...

(09:04 - 06/08/2021)

Ông Thạch Tiên: Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ xác đính đúng độ ẩm của đất và nhu cầu nước theo độ tuổi của cây màu

Ông Thạch Tiên, sinh năm 1960, ngụ ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, là một trong những...

(16:14 - 04/08/2021)

Điện lực Tiểu Cần thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

6 tháng đầu năm 2021, Điện lực Tiểu Cần tiết kiệm điện 1 triệu kWh điện năng, đạt 103,13% so với...

(14:09 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Cả 04 đối tượng đều thực hiện tiết kiệm điện đạt so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021

Nhằm đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện (TKĐ) trong 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như...

(09:42 - 16/07/2021)

Điện lực Càng Long thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

Những năm qua, bên cạnh công tác bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục và làm tốt công tác dịch...