An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng- Công ty Điện lực Trà Vinh | 16:30 | 17/08/2021

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng 07 tháng năm 2021

Qua 7 tháng năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế hoạch 07 tháng và đạt 63,19% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh); tất cả 09 Điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 07 tháng Công ty giao. Mặt khác tình hình sử dụng điện nội bộ tại khu vực Văn phòng Công ty, các Điện lực và điện tự dùng các trạm biến áp 110kV đều đạt, thực hiện 500.305 kWh (Sử dụng từ lưới điện 351.480 kWh, sử dụng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà 148.825kWh), tiết kiệm 157.106 kWh # 23,9% so với hạn mức phân bổ (657.411 kWh) và tất cả các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện nội bộ.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh lắp đặt điện kế mới cho các hộ vùng nông thôn

Về các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng 7 tháng năm 2021, một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch giao như sau: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%): đạt 99,13%, cao hơn 4,13% kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%): đạt 99,80%, cao hơn 4,8% so kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch); Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): đạt 95,49%, cao hơn 0,49% kế hoạch giao [(07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch, 02 Điện lực chưa đạt: Châu Thành (86%), Cầu Kè (79,95%)]; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%):  đạt 49,05%, cao hơn 9,05% kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch).

Bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch giao như: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): đạt 45,22%, thấp hơn 14,78% so với kế hoạch [(09 Điện lực thực hiện chưa đạt kế hoạch, trong đó 01 Điện lực thấp nhất là Châu Thành (23,35%)]; Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%): thu được 1.211,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,26% [09 Điện lực không đạt so với số phải thu (Tiểu Cần 99,89%, Cầu Ngang 99,39%, Trà Cú 98,28%, Càng Long 98,13%, Cầu Kè 97,47%, thị xã Duyên Hải 96,68%, Châu Thành 96,56%, Duyên Hải 95,75%, TPTV 95,45%)]; Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: đạt tỷ lệ 85,6%, đạt thấp hơn 4,40% so với kế hoạch (90%) (04 Điện lực không đạt kế hoạch: TXDH, Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang) và thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được: đạt tỷ lệ 95,14%, đạt cao hơn 1,14% so với kế hoạch (94%). (06 Điện lực không đạt: TXDH, Châu Thành, Cầu Ngang, Cầu Kè, Càng Long, Trà Cú)./.


TIN LIÊN QUAN

(14:20 - 27/09/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, thực hiện tốt chỉ tiết kiệm điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng 8 tháng năm 2021

08 tháng năm 2021, Điện lực thành phố Trà Vinh thực hiện tiết kiệm điện...

(14:20 - 27/09/2021)

Nông dân Cao Chính thức: Áp dụng nhiều phương pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm thâm canh mật độ cao

Ông Cao Chính Thức, sinh năm 1982, ngụ ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện...

(14:20 - 18/08/2021)

Ông Cô Trúc Giang: Kinh nghiệm rút ngắn thời gian vận hành quạt trong nuôi tôm, nhằm tiết kiệm điện

Từ năm 2018 đến nay, điều kiện thời tiết đối với nuôi tôm cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, từ cuối năm...

(14:15 - 18/08/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, 07 tháng năm 2021 tiết kiệm điện trên 2,7 triệu kWh

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Chính phủ, Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm...

(16:30 - 17/08/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng 07 tháng năm 2021

Qua 7 tháng năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế...

(16:06 - 10/08/2021)

06 tháng đầu năm 2021, Trà Cú tiết kiệm 1.636.757 kWh

Thông tin từ lãnh đạo Điện lực Trà Cú, 06 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiết kiệm điện (TKĐ)...

(09:04 - 06/08/2021)

Ông Thạch Tiên: Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ xác đính đúng độ ẩm của đất và nhu cầu nước theo độ tuổi của cây màu

Ông Thạch Tiên, sinh năm 1960, ngụ ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, là một trong những...

(16:14 - 04/08/2021)

Điện lực Tiểu Cần thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

6 tháng đầu năm 2021, Điện lực Tiểu Cần tiết kiệm điện 1 triệu kWh điện năng, đạt 103,13% so với...

(14:09 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Cả 04 đối tượng đều thực hiện tiết kiệm điện đạt so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021

Nhằm đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện (TKĐ) trong 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như...

(09:42 - 16/07/2021)

Điện lực Càng Long thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

Những năm qua, bên cạnh công tác bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục và làm tốt công tác dịch...