An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Đặng Huy Hoàng- Công ty Điện lực Trà Vinh | 16:14 | 04/08/2021

Điện lực Tiểu Cần thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

6 tháng đầu năm 2021, Điện lực Tiểu Cần tiết kiệm điện 1 triệu kWh điện năng, đạt 103,13% so với kế hoạch giao trong 6 tháng 2021; đồng thời tiết kiệm điện nội bộ (khu vực Văn phòng làm việc) giảm sản lượng điện sử dụng là 4.496 kWh so với kế hoạch giao 6 tháng 2021 (thực hiện 19.149 kWh/ KH: 23.645 kWh).

Công nhân Điện lực kiểm tra đo tải trạm biến áp, đảm báo cấp điện an toàn liên tục

Đi đôi với công tác tiết kiệm điện, Điện lực Tiểu Cần đẩy mạnh các giải pháp triển khai hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch giao. 6 tháng đầu năm 2021 Điện lực thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cấp điện cho 185 khách hàng với thời gian cấp điện trung bình là 3,5 ngày/khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện 6 tháng năm 2021 giải quyết cấp điện 04 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,625 ngày/công trình, thấp hơn 0,775 ngày/công trình so với thời gian Tổng công ty giao (2,4 ngày/công trình); Thực hiện đạt 5/6 chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và các Trung tâm/Cổng dịch vụ công, thực hiện 100%, vượt 5%% kế họach (≥ 95%) Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến mức độ 4, thực hiện 100%, cao hơn 5%% so với kế hoạch (≥ 95%); Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, thực hiện 100%, cao hơn 5% so với kế hoạch (> 95%); Triển khai giao dịch qua Cổng dịch vụ cổng quốc gia đạt 75,68%, cao hơn 35,68% so với kế hoạch EVN SPC giao (>40%)./.


TIN LIÊN QUAN

(14:20 - 27/09/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, thực hiện tốt chỉ tiết kiệm điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng 8 tháng năm 2021

08 tháng năm 2021, Điện lực thành phố Trà Vinh thực hiện tiết kiệm điện...

(14:20 - 27/09/2021)

Nông dân Cao Chính thức: Áp dụng nhiều phương pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm thâm canh mật độ cao

Ông Cao Chính Thức, sinh năm 1982, ngụ ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện...

(14:20 - 18/08/2021)

Ông Cô Trúc Giang: Kinh nghiệm rút ngắn thời gian vận hành quạt trong nuôi tôm, nhằm tiết kiệm điện

Từ năm 2018 đến nay, điều kiện thời tiết đối với nuôi tôm cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, từ cuối năm...

(14:15 - 18/08/2021)

Điện lực TP Trà Vinh, 07 tháng năm 2021 tiết kiệm điện trên 2,7 triệu kWh

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Chính phủ, Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm...

(16:30 - 17/08/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng 07 tháng năm 2021

Qua 7 tháng năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế...

(16:06 - 10/08/2021)

06 tháng đầu năm 2021, Trà Cú tiết kiệm 1.636.757 kWh

Thông tin từ lãnh đạo Điện lực Trà Cú, 06 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiết kiệm điện (TKĐ)...

(09:04 - 06/08/2021)

Ông Thạch Tiên: Tiết kiệm điện hiệu quả nhờ xác đính đúng độ ẩm của đất và nhu cầu nước theo độ tuổi của cây màu

Ông Thạch Tiên, sinh năm 1960, ngụ ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, là một trong những...

(16:14 - 04/08/2021)

Điện lực Tiểu Cần thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

6 tháng đầu năm 2021, Điện lực Tiểu Cần tiết kiệm điện 1 triệu kWh điện năng, đạt 103,13% so với...

(14:09 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Cả 04 đối tượng đều thực hiện tiết kiệm điện đạt so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021

Nhằm đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện (TKĐ) trong 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như...

(09:42 - 16/07/2021)

Điện lực Càng Long thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện

Những năm qua, bên cạnh công tác bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục và làm tốt công tác dịch...