Tin mới new

(14:07 - 08/04/2022)

PC Trà Vinh, Thực hiện các chỉ tiêu công tác kinh doanh- dịch vụ khách hàng 3 tháng đầu năm 2022

Qua 3 tháng năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác...

(14:03 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 01/5 năm 2022

Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội...

(14:01 - 08/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, triển khai phương án cung cấp điện cho Lễ Chôl-Chnam-Thmây năm 2022

Năm 2022, tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong thời gian 03 ngày: 14,...

(14:04 - 07/04/2022)

Phát hiện 06 vụ trộm cắp điện qua công tác kiểm tra từ năm 2018-2021

Trong các năm qua từ năm 2018-2021, Công ty Điện lực Trà Vinh đã kiểm...

(14:04 - 23/03/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh với chính sách và mục tiêu 5S năm 2022

Nhằm quản lý tốt nơi làm việc để mang lại hiệu suất làm việc cao hơn,...

(14:30 - 14/03/2022)

Điện lực Tiểu Cần, thay công tơ điện tử khách hàng sau trạm biến áp công cộng đợt 1 năm 2022

Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Trà Vinh, về việc thay công tơ điện...

(10:00 - 07/03/2022)

Điện lực Châu Thành: Tập trung đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2022

Thông tin từ lãnh đạo Điện lực Châu Thành, trong tháng 01/2022,...

(10:13 - 25/02/2022)

Các chỉ tiêu kế hoạch công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Trà Vinh năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021...