Tin mới new

(16:37 - 23/05/2022)

Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế triển khai thực hiện công tác...

(16:30 - 23/05/2022)

Tập huấn an toàn điện và phương pháp thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Từ ngày 12/05/2022 đến 02/06/2022 Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Sở...

(09:19 - 19/05/2022)

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp điện

Thông tin từ Công ty Điện lực Trà Vinh, giai đoạn 2019-2021, Công ty...

(13:50 - 10/05/2022)

Nỗ lực chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Công ty Điện lực Trà Vinh

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu...

(13:54 - 06/05/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo số 2139/TB-PCTV ngày 06/5/2022

(16:48 - 27/04/2022)

Công ty Điện lực Trà Vinh, “Hành trình” 30 năm phát triển và đưa điện về nông thôn

Tháng 05/1992, tỉnh Trà Vinh được tái lập; Sở Điện lực Trà Vinh (nay...

(09:31 - 25/04/2022)

Xã Hòa Minh: Điện đã giúp nông dân nuôi thủy sản hiệu quả

Năm 2004, thực hiện chủ trương điện khí hóa trên địa bàn tỉnh,...

(09:42 - 13/04/2022)

Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Trà Vinh đăng tải công khai kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt quý 1/2022 trạm biến áp 110kV Cầu Ngang

Để thực hiện đúng Luật bảo vệ môi trường năm 2022, các Nghị định, Thông...