Tin mới new

(07:14 - 27/09/2011)

Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai công tác học nâng bậc cho công nhân năm 2011

Hàng năm theo kế hoạch, Công ty Điện lực Trà Vinh đều tổ chức học nâng bậc cho công nhân thuộc...

(07:11 - 27/09/2011)

Điện lực Càng Long triển khai công tác tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong nhân dân

Điện lực Càng Long là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, hiện đang quản lý với trên...

(07:08 - 27/09/2011)

Ban Chỉ Huy quân sự Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2011)

Thực hiện Chỉ thị số: 572/UBND-NC ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh, kế hoạch số: 202/KH-BCH...

(07:06 - 27/09/2011)

Công ty Điện lực Trà Vinh: tổ chức bồi huấn kiến thức quản lý vận hành năm 2011 chuyên đề “Kiến thức cơ bản và thiết bị đo”

Thực hiện kế hoạch số 881/KH-PCTV ngày 25/3/2011 của Công ty Điện lực Trà Vinh, trong 02 ngày từ...

(07:04 - 27/09/2011)

Điện lực Tiểu Cần - Công ty Điện lực Trà Vinh Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ_PCCN lần thứ 13 năm 2011

Hưởng ứng ttuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nỗ lần thứ 13 năm 2011....

(07:02 - 27/09/2011)

Công ty Điện lực Trà Vinh đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết Chôl-Chnam-Thây và Bầu cử quốc hội khoá XIII, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Hiện nay, tình hình cung cấp điện trên hệ thống đang gặp rất nhiều khó khăn, Công ty Điện lực Trà...

(07:00 - 27/09/2011)

ĐIỆN LỰC CẦU KÈ TRIỂN KHAI GIÁ ĐIỆN NĂM 2011

Ngày 23/2/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 268/ QĐ-TTg và Quyết định 269/QĐ-TTg về...

(06:54 - 27/09/2011)

Điện lực Tiểu Cần quán triệt chủ trương Tiết kiệm điện, cung cấp và vận hành hệ thống điện năm 2011

2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), năm diễn ra...