Tin mới new

(16:55 - 19/06/2020)

Các cơ quan truyền thông: Góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Trong 08 năm qua, khi gần đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Công ty Điện lực Trà Vinh...

(15:56 - 17/06/2020)

Giai đoạn 2015-2019: Toàn tỉnh tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương 137,87 tỷ đồng

Thông tin từ Ban Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty), nhiệm kỳ Đại hội Đảng ủy Công ty lần...

(07:36 - 16/06/2020)

Hiệu quả quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền “An toàn, tiết kiệm điện”

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác...

(15:55 - 15/06/2020)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

5 tháng đầu năm 2020 Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện là 9,95 triệu kWh,...

(14:42 - 12/06/2020)

Ông Thạch Rực: Giúp nhiều hộ trong ấp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Nhân viên Điện lực Châu Thành, Thạch Ves Na chia sẻ: trước năm 2016, khu vực nhà ở của ông Thạch...

(13:43 - 25/05/2020)

Nội dung Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ

(10:44 - 25/05/2020)

Chọn điều hòa lọc không khí tiết kiệm chi phí mua sắm, tiền điện

Với ưu điểm tiết kiệm điện và chi phí mua sắm, ngày càng nhiều gia đình Việt lựa chọn điều hòa có...

(09:51 - 20/05/2020)

Công ty Điện lực Trà Vinh: Phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thông tin từ Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh tại Công...