TIN LIÊN QUAN

(09:43 - 13/07/2020)

Điện lực các huyện, thị xã và thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cùng cấp tuyên truyền hiệu quả về tiết kiệm điện

Trong 08 năm qua, Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan...

(09:12 - 06/07/2020)

Ông Kim Kha Ma: Đầu tư bình biến áp hạ thế điện, để trồng thanh long

Những năm qua, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi,...

(09:08 - 06/07/2020)

Anh Nguyễn Văn Đua: Giúp nhiều gia đình tiết kiệm điện hiệu quả

Từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh tình hình khô hạn và mặn xâm nhập, làm ảnh...

(07:48 - 26/06/2020)

Cuộc thi “Tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Vào ngày 17/6/2020, tại Trường Đại học Trà Vinh, Sở Công Thương phối hợp với Trường Đại học Trà...

(16:55 - 19/06/2020)

Các cơ quan truyền thông: Góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Trong 08 năm qua, khi gần đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Công ty Điện lực Trà Vinh...

(15:56 - 17/06/2020)

Giai đoạn 2015-2019: Toàn tỉnh tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương 137,87 tỷ đồng

Thông tin từ Ban Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty), nhiệm kỳ Đại hội Đảng ủy Công ty lần...

(07:36 - 16/06/2020)

Hiệu quả quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền “An toàn, tiết kiệm điện”

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác...

(15:55 - 15/06/2020)

Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

5 tháng đầu năm 2020 Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện là 9,95 triệu kWh,...