Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Tin mới new

(16:39 - 10/05/2023)

Thông báo đấu giá tài sản (lần 2)

Xem chi tiết

(09:49 - 06/04/2023)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Trà Vin

(10:49 - 20/03/2023)

Điện lực Thị xã Duyên Hải tuyên truyền ngăn chặn thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp

Ngày 24/02/2023, Điện lực thị xã Duyên Hải thực hiện tuyên truyền ngăn...

(10:12 - 20/03/2023)

Công ty Điện lực Trà Vinh đóng điện đưa vào vận hành tuyến 479 trạm 110kV Trà Cú

Ngày 19/02/2023, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện đóng điện...

(16:40 - 17/03/2023)

Điện lực Trà Cú tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 28/02/2023, tại Hội trường nhà văn hóa xã Ngãi Xuyên,...

(16:02 - 09/03/2023)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Trà Vinh

Click vào để xem nội dung

(14:08 - 21/02/2023)

Trà Vinh, đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Trong những năm qua, Trà Vinh thực hiện chính sách pháp luật về...

(16:06 - 16/02/2023)

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Trà Vinh thực hiện công tác vệ sinh cách điện thiết bị 110kV

Hệ thống lưới điện phải tiếp xúc thường xuyên với bụi bẩn từ môi trường, nếu...