Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số


Tin mới new

(15:55 - 27/08/2021)

Hướng dẫn sử dụng app CSKH, zalo và các dịch vụ điện trên cổng DVCQG

Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự hài...

(09:37 - 26/03/2020)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 Mẫu hóa đơn Điện-CSPK năm 2018 (9 Điện lực) ...

(15:56 - 21/12/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 bổ sung (tại huyện Trà Cú)

Click vào xem nội dung

(14:21 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Duyên Hải)

Click vào để xem nội dung

(14:21 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Thị xã Duyên Hải)

Click vào để xem nội dung

(14:21 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Châu Thành)

Click vào để xem nội dung

(14:21 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Càng Long)

Click vào để xem nội dung

(14:21 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Tiểu Cần)

Click vào để xem nội dung

(14:20 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Trà Cú)

Click vào để xem nội dung

(14:20 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Huyện Cầu Kè)

Click vào để xem nội dung

(13:55 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại huyện Cầu Ngang)

Click vào để xem nội dung

(13:50 - 03/01/2017)

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử năm 2017 (tại Thành phố Trà Vinh)

Click vào để xem nội dung

(16:03 - 29/06/2016)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại Điện lực huyện Duyên Hải

Click vào để xem

(03:12 - 04/03/2016)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải huyện Duyên Hải từ ngày 05/3/2016

Click vào để xem

(07:53 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:51 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:44 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Trà Cú từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:37 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Châu Thành từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:34 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Ngang từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:31 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Cầu Kè từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

TIN LIÊN QUAN

(07:27 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Càng Long từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(07:10 - 31/12/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2016

Click vào để xem

(03:54 - 13/10/2015)

Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua Ngân hàng

1. Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua hệ thống ATM của các Ngân hàng....

(03:28 - 07/10/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải từ ngày 07/10/2015

Click vào để xem

(03:25 - 07/10/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 07/10/2015

Click vào để xem

(01:53 - 13/01/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Trà Cú từ ngày 05/01/2015

Click vào để xem

(01:51 - 13/01/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Tiểu Cần từ ngày 05/01/2015

Click vào để xem

(01:49 - 13/01/2015)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại huyện Duyên Hải từ ngày 05/01/2015

Click vào để xem