Về chúng tôi

Công bố thông tin

Tin mới new

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ

(Hà Nội, ngày 22/5/2023), Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phát động tiết...

(16:23 - 20/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm...

(16:46 - 17/03/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm...

(14:12 - 07/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm...

(13:53 - 13/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2022. *...

(09:18 - 07/12/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm...

(13:49 - 28/11/2022)

NGÀNH ĐIỆN QUYẾT LIỆT NHIỀU GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong 10 tháng năm 2022,...

(15:03 - 04/11/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm...