Công ty Điện lực Trà Vinh

02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ĐT: (074) 3602211 - Fax: (074) 3854580Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (các thông tin đánh dấu * là bắt buộc)