Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 21/08/2017
Cầu ngang06h00 - 17h30Ấp Ô Răng xã Long Sơn huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
08h00 - 10h00Một phần ấp Sông Lưu xã Hiệp Mỹ Tây huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Bờ Kinh 1 xã Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 22/08/2017
Càng Long07h00 - 17h30Một phần ấp Gò Tiến, Gò Cà, Hiệp Phú xã Nhị Long PhúSửa chữa điện
Cầu ngang10h30 - 12h30Một phần ấp Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
14h30 - 15h40Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam huyện Cầu NgangSửa chữa điện
Duyên hải07h00 - 17h00Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ xã Long VĩnhSửa chữa điện
08h00 - 09h30Mất điện trạm Nguyễn văn Luôn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Sửa chữa điện
09h00 - 16h00Một phần Ấp Cồn Cù xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
10h00 - 11h30Mất điện trạm Nguyễn văn Luôn 1, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h30 - 15h00Mất điện trạm Nguyễn Trường Giang, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
15h30 - 17h00Mất điện trạm Lý Minh Doanh, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh08h00 - 09h00Một phần ấp Cổ Tháp xã Nguyệt HóaSửa chữa điện
11h00 - 12h00Một phần ấp Cổ Tháp xã Nguyệt HóaSửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Cổ Tháp xã Nguyệt HóaSửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần ấp Ba Se xã Lương Hòa.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 23/08/2017
Càng Long08h00 - 12h00Một phần ấp Kinh B xã Huyền HộiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Nhà Thờ, Tân An Chợ xã Tân AnSửa chữa điện
Một phần ấp Nhà Thờ, Long Hội xã Tân AnSửa chữa điện
Cầu ngang08h00 - 09h30Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
09h50 - 11h00Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp cải Già bến xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Khóm 1, Khóm 2 và một phần Khóm 3 thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
Châu Thành TV07h30 - 17h00Ấp Ô Tre Nhỏ, Ô Tre Lớn xã Thanh MỹSửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 09h30Mất điện trạm Lâm Văn Điện, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Ba Động xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải.Sửa chữa điện
09h00 - 16h00Một phần Ấp Hồ Thùng xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
10h00 - 11h30Mất điện trạm Trần Khắc Điệp, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h30 - 15h00Mất điện trạm Nguyễn Văn Mừng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
15h30 - 17h00Mất điện trạm Nguyễn Văn Mừng 1, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h00 - 15h00Một phần ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn, Kênh Phú Hòa, Huệ Sanh, Công Thiện Hùng, Rạch Bèo xã Long Đức.Sửa chữa điện
08h00 - 09h00Một phần ấp Ba Se xã Lương Hòa.Sửa chữa điện
10h00 - 11h00Một phần ấp Chùa Giữa xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
11h30 - 12h30Một phần ấp Rạch Tôm xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Bích Trì xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần ấp Kỳ La xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 24/08/2017
Càng Long08h00 - 17h00Một phần ấp Giồng Mới xã Huyền HộiSửa chữa điện
Một phần ấp Giồng Mới xã Huyền hộiSửa chữa điện
Cầu ngang06h00 - 17h30Các xã Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn, Thuận Hòa và một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây huyện Cầu Ngang. Các ấp Hậu Bối, ấp Rạch, ấp Đồng Cò và một phần ấp Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
07h00 - 17h00Một phần ấp Giồng Dày xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 09h00Mất điện một phần Ấp Đông Thành xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 09h30Mất điện trạm Võ Văn Khải, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 13h00Một phần ấp 10 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải.Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Mất điện một phần Ấp Đông Thành xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
10h00 - 11h30Mất điện trạm Cô Ngọc Anh, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần Ấp Hồ Thùng xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h30 - 15h00Mất điện trạm Lê Thị Chi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
14h30 - 15h30Một phần Ấp Hồ Tàu xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
15h30 - 17h00Mất điện trạm Nguyễn Nhựt Hoàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
16h00 - 17h00Một phần Ấp Hồ Tàu xã Đông Hải huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h00 - 14h00Đường Trương Văn Kỉnh từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Võ Văn KiệtSửa chữa điện
08h00 - 09h00Một phần ấp Kỳ La xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
09h30 - 10h30Một phần ấp Xuân Thạnh xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
11h00 - 12h00Một phần ấp Vĩnh Bảo xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
13h00 - 14h00Một phần ấp Vĩnh Bảo xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 25/08/2017
Càng Long07h00 - 17h30Ấp Nhà Thờ, Long Hội, Cả Chương, Tân An Chợ, Tân Tiến, Tân Trung và một phần ấp Đại An xã Tân AnSửa chữa điện
Cầu ngang05h30 - 05h50Xã Hiệp Hòa và một phần xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
06h00 - 17h30Xã Nhị Trường và xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
08h00 - 11h00Ấp Thuận Hiệp xã Thuận Hòa và một phần Khóm Minh Thuận A- Thị Trấn Cầu Ngang huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
17h30 - 18h00Xã Hiệp Hòa và một phần xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 09h00Một phần Ấp Xáng Đông xã Long Khánh huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải.Sửa chữa điện
09h00 - 16h00Một phần Ấp Bà Nhì xã Đôn Châu huyện Duyên HảiSửa chữa điện
09h30 - 10h30Một phần Ấp Hồ Nhỏ xã Long Vĩnh huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà VinhMột phần ấp Đa Cần xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
11h00 - 12h00Một phần Xóm Bờ Kinh xã Hòa Thuận.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 26/08/2017
Cầu ngang06h00 - 17h00Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn huyện Cầu Ngang.Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 27/08/2017
Châu Thành TV06h00 - 18h00Khóm 4 TT Châu Thành (từ Chi nhánh Điện Cao Thế Trà Vinh dọc theo QL54 đến Cầu Tầm Phương).Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh06h00 - 17h30Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Tầm Phương đến đường Nguyễn Đáng.Sửa chữa điện
Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Tầm Phương đến đường Nguyễn Đáng.Sửa chữa điện
07h00 - 10h00Đường Bạch Đằng từ Cầu Tréo đến Công ty Trà Bắc và các hẻm.Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất