Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2020

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2020.

* Trong tháng 10 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuần lễ văn hóa, du lịch liên hoan ẩm thực Nam Bộ lần thứ II gắn với lễ hội Okombok Trà Vinh. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2020 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 10 năm 2020 là 90,149 triệu kWh, giảm giảm 5,3% so với tháng 9 và giảm 0,74% so với cùng kỳ 2019.

- Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 năm 2020 là 87,63 triệu kWh, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng điện tiết kiệm tháng 10 năm 2020 là 2,066 triệu kWh.

    2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

    a). Năm 2020 Tổng công ty giao chi phí với tổng giá trị 27,759 tỷ đồng, gồm 13 công trình (11 công trình lưới điện - 01 công trình 110kV, 10 công trình lưới phân phối; 01 công trình sửa chữa thiết bị và 01 công trình sửa chữa công xa). Tính đến cuối tháng 10/2020 đã khởi công 10/13 công trình; thi công hoàn thành 02/10 công trình, giá trị thực hiện ước là 15,879 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch, giá trị hạch toán là 5.623 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch. 

   b). Kế hoạch ĐTXD năm 2020 Tổng công ty giao cho Công ty Điện lực Trà Vinh với giá trị kế hoạch 86,795 tỷ đồng, gồm 18 công trình lưới điện mới (11 công trình sử dụng vốn KHCB, 07 công trình huy động vốn vay thương mại). Tính đến nay đã khởi công 14/18 công trình, giá trị thực hiện ước đạt 44,385 tỷ đồng đạt 51,1% KH; giá trị giải ngân đạt 28,097 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2020:

1. Công tác cấp điện:  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2020 và xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2021 theo chỉ đạo Tổng công ty.

- Không điều hoà tiết giảm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2020 theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp và tiến độ công tác KD&DVKH 02 tháng cuối năm 2020

- Triển khai Hội nghị khách hàng năm 2020 tại các Điện lực và triển khai công tác “Tháng tri ân Khách hàng”.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ĐTXD năm 2020 đang triển khai và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Các Điện lực phối hợp các đơn vị Tư vấn triển khai khảo sát đề xuất chủ trương đầu tư các công trình đầu tư lưới điện năm 2021.

In      Trở về Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2020 (13:41 - 07/10/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2020 (10:18 - 01/09/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2020 (10:11 - 10/08/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2020 (09:20 - 06/07/2020)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (15:26 - 23/06/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2020 (14:39 - 12/06/2020)
   Bố cáo thông tin (16:53 - 14/05/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2020 (09:34 - 08/05/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 (11:47 - 17/04/2020)
   TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 (08:17 - 13/04/2020)
   EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (09:29 - 10/04/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2020 (15:12 - 07/04/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2020 (09:57 - 09/03/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020 (15:43 - 11/02/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019 (16:11 - 07/01/2020)

Đầu trang