Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2020

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2020.

* Trong tháng 9 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy cho Lễ Quốc khánh 02/9/2020 và Sêne Đolta của đồng bào dân tộc Khmer. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 9 năm 2020 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 9 năm 2020 là 95,197 triệu kWh, giảm 2,5% so tháng 8/2020 và tăng 12,60% so với cùng kỳ 2019.

- Sản lượng điện thương phẩm tháng 9 năm 2020 là 95,96 triệu kWh, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng điện tiết kiệm tháng 9 năm 2020 là 2,022 triệu kWh.

     2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

    a). Năm 2020 Tổng công ty giao chi phí với tổng giá trị 25,429 tỷ đồng gồm 11 công trình (11 công trình lưới điện - 01 công trình 110kV và 10 công trình lưới phân phối); 01 công trình sửa chữa thiết bị và 01 công trình sửa chữa công xa. Tính đến cuối tháng 9/2020 đã khởi công 10/13 công trình hoàn thành 02/10 công trình, giá trị thực hiện ước là 8.036 triệu đồng, đạt 31,6% kế hoạch, giá trị hạch toán là 2.444 triệu đồng, đạt 9,6% kế hoạch. 

   b). Kế hoạch ĐTXD năm 2020 Tổng công ty giao cho Công ty Điện lực Trà Vinh với giá trị kế hoạch 86,795 tỷ đồng, gồm 18 công trình lưới điện mới (11 công trình sử dụng vốn KHCB, 07 công trình huy động vốn vay thương mại). Tính đến nay đã khởi công 07/18 công trình, giá trị thực hiện ước đạt 36,285 tỷ đồng đạt 40,7% KH; giá trị giải ngân đạt 18,733 tỷ đồng đạt 22% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2020:

1. Công tác cấp điện:  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2020, đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn đặc biệt cung cấp điện an toàn liên tục cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và tuần lễ văn hóa, du lịch liên hoan ẩm thực Nam bộ lần thứ II gắn với lễ hội Ok OM Bok Trà Vinh.

- Không điều hoà tiết giảm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2020 theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty.

2. Công tác kinh doanh:

- Đôn đốc các Điện lực thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, phối hợp TGTT mở điểm thu, chuẩn bị triển khai TTTĐKDTM giai đoạn 2 (vào tháng 10/2020).

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng điện của Công ty đến Đoàn ĐBQH và báo cáo kết quả về Tổng công ty.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Công trình lưới điện (lưới điện và xóa câu phụ).

- Công trình nhà điều hành Điện lực Châu Thành (giai đoạn 2): đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, báo cáo tiến độ khối lượng xây lắp hàng tuần theo qui định.

- Công trình cáp quang: khởi công khi có đủ vật tư và thiết bị.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ  02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2020 (10:18 - 01/09/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2020 (10:11 - 10/08/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2020 (09:20 - 06/07/2020)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (15:26 - 23/06/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2020 (14:39 - 12/06/2020)
   Bố cáo thông tin (16:53 - 14/05/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2020 (09:34 - 08/05/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 (11:47 - 17/04/2020)
   TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 (08:17 - 13/04/2020)
   EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (09:29 - 10/04/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2020 (15:12 - 07/04/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2020 (09:57 - 09/03/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020 (15:43 - 11/02/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019 (16:11 - 07/01/2020)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2019 (15:00 - 09/12/2019)

Đầu trang