Trang chủ Điện và đời sống An toàn tiết kiệm điện
 

Tiết kiệm điện 08 tháng đầu năm 2020: Đạt và vượt chỉ tiêu cả 04 lĩnh vực

Năm 2020 Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch tiết kiệm điện (TKĐ) cho tỉnh Trà Vinh là 22,79 triệu kilowatt giờ và kế hoạch 08 tháng là 15,456 triệu kilowatt giờ. Ngay từ đầu năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình TKĐ, giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng Điện lực, các đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng tháng kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo. Qua 08 tháng thực hiện, Công ty tiết kiệm 16,59 triệu kilowatt giờ điện năng (kế hoạch giao 15,456 triệu kilowatt giờ), đạt 107,33% kế hoạch 08 tháng và đạt 72,8% kế hoạch năm (22,79 triệu kilowatt giờ). Trong đó, tất cả 07 Điện lực huyện, Điện lực thị xã, thành phố đều đạt, vượt kế hoạch Công ty giao.

Lắp đặt, thay mới điện kế cho những công trình “thắp sáng đường quê”, một trong những giải pháp góp phần TKĐ hiệu quả.

Thông tin từ lãnh đạo Công ty, nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên trong 08 tháng đầu năm 2020, cả 04 lĩnh vực đều đạt chỉ tiêu về TKĐ: khối cơ quan hành chính sự nghiệp, kế hoạch 394.462 kilowatt giờ, thực hiện 440.900 kilowatt giờ, đạt 111,77%; chiếu sáng công cộng, kế hoạch 116.548 kilowatt giờ, thực hiện 130.203 kilowatt giờ, đạt 111,72%; sinh hoạt, kinh doanh-dịch vụ, kế hoạch 8.821.893, thực hiện 9.418.314 kilowatt giờ, đạt 106,76% và doanh nghiệp sản xuất, kế hoạch 6.123.086 kilowatt giờ, thực hiện 6.600.200, đạt 107,79%.

* Phát triển thêm 297 khách hàng điện năng lượng mặt trời.

Trong 08 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Trà Vinh và các đơn vị trực thuộc, tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện năng lượng mặt trời (NLMN). Kết quả, toàn tỉnh có 297 khách hàng lắp đặt điện năng NLMT; trong đó, phục vụ  sinh hoạt 244, ngoài sinh hoạt 53, với tổng công suất 4.474,39kWp, đạt 159,80% kế hoạch 08 tháng (2.800kWp); đạt 99,43% kế hoạch năm (4.500kWp) và đạt 68,84% chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 (6.500kWp) do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

Thông tin từ lãnh đạo Công ty Điện lực Trà Vinh, trong 08 tháng đầu năm, có 02 Điện lực: thành phố Trà Vinh và Càng Long thực hiện đạt vượt kế hoạch 08 tháng và cả năm 2020; 02 Điện lực Cầu Kè và thị xã Duyên Hải thực hiện đạt kế hoạch 08 tháng và gần đạt kế hoạch cả năm 2020.

Với những kết quả đạt được của 08 tháng đầu năm 2020, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và các Điện lực trực thuộc tiếp tục tăng cường thực hiện chương trình TKĐ theo chỉ tiêu giao. Đối với các đơn vị thực hiện đạt thắp, phấn đấu đạt chỉ tiêu TKĐ nội bộ Công ty giao. Trường hợp các đơn vị có tăng thêm thiết bị sử dụng so với năm 2019, đề nghị có thống kê, báo cáo về Công ty để tính toán tăng thêm định mức. Đồng thời, các Điện lực tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng lắp đặt điện MTMN, phấn đấu đạt chỉ tiêu Công ty giao năm 2020.

In      Trở về Trường Nguyên - Báo Trà Vinh
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   120 công nhân Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm được trang bị kiến thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (10:49 - 30/09/2020)
   Hợp tác xã nông nghiệp Huyền Hội: Những giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất nước đóng chai (15:54 - 22/09/2020)
   Áp dụng 03 phương pháp tiết kiệm điện tại xưởng sản xuất gỗ Thanh Hoai (16:12 - 16/09/2020)
   Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Huỳnh Văn Út Nhỏ: Với mô hình sử dụng hệ thống điện, nước tưới tiết kiệm để trồng màu hiệu quả (09:45 - 08/09/2020)
   Tuyên truyền an toàn sử dụng điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (13:33 - 25/08/2020)
   Đồng bào Khmer với phong trào tiết kiệm điện (10:12 - 20/08/2020)
   Trà Cú: Thành lập 27 Tổ Phụ nữ tiết kiệm điện, nước và gas (10:23 - 11/08/2020)
   Phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (09:19 - 29/07/2020)
   Điện lực các huyện, thị xã và thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cùng cấp tuyên truyền hiệu quả về tiết kiệm điện (09:43 - 13/07/2020)
   Ông Kim Kha Ma: Đầu tư bình biến áp hạ thế điện, để trồng thanh long (09:12 - 06/07/2020)
   Anh Nguyễn Văn Đua: Giúp nhiều gia đình tiết kiệm điện hiệu quả (09:08 - 06/07/2020)
   Cuộc thi “Tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” (07:48 - 26/06/2020)
   Các cơ quan truyền thông: Góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (16:55 - 19/06/2020)
   Giai đoạn 2015-2019: Toàn tỉnh tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương 137,87 tỷ đồng (15:56 - 17/06/2020)
   Hiệu quả quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền “An toàn, tiết kiệm điện” (07:36 - 16/06/2020)

Đầu trang