Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Năng lượng mặt trời áp mái
 

8 tháng năm 2020 Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà

Năm 2020 Tổng Công ty giao kế hoạch tiết kiệm điện cho tỉnh Trà Vinh là 22,79 triệu kWh và kế hoạch 8 tháng là 15,456 triệu kWh. Ngay từ đầu năm Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng triển khai chương trình kế hoạch tiết kiệm, giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng Điện lực, các đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng tháng kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo. Qua 8 tháng năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 16,59 triệu kWh điện năng, đạt 107,33% kế hoạch 08 tháng và đạt 72,8% kế hoạch năm (22,79 triệu kWh), trong đó tất cả 07 Điện lực huyện, thị xã, thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 8 tháng Công ty giao.

Hội phụ nữ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Về chỉ tiêu điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh việc tuyên truyền ĐMTMN đến các hộ dân, lồng ghép vào các Hội nghị sơ tổng kết khóm ấp văn hóa tiết kiệm điện, đồng thời phát động phong trào thi đua trong CB.CNV, đẩy mạnh việc phát triển ĐMTMN. Kết quả 08 tháng năm 2020, Công ty phát triển được 297 khách hàng ĐMTMN (sinh hoạt: 244 hộ, ngoài sinh hoạt: 53 hộ), tổng công suất lắp đặt 4.474,39 kWp, đạt 159,8% kế hoạch 8 tháng (2.800 kWp); đạt 99,43% kế hoạch năm (4.500 kWp) và đạt 68,84% chỉ tiêu phấn đấu năm (6.500 kWp) Tổng công ty giao. Về các Điện lực trực thuộc:  02 Điện lực: thành phố Trà Vinh và Càng Long thực hiện đạt vượt kế hoạch 08 tháng và cả năm 2020; 02 Điện lực: Cầu Kè và thị xã Duyên Hải thực hiện đạt vượt kế hoạch 08 tháng và thực hiện kế hoạch kế hoạch năm 2020 như sau: Cầu Kè đạt 62,53%, thị xã Duyên Hải đạt 80,04%; 05 Điện lực còn lại thực hiện không đạt kế hoạch 8 tháng và cả năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh giao./.

In      Trở về Đặng Huy Hoàng–Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Năng lượng mặt trời áp mái đã đưa
   Tiết kiệm điện bằng năng lượng mặt trời, đã lan tỏa đến những nơi sinh hoạt cộng đồng (10:20 - 20/08/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà (08:37 - 29/07/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời mái nhà (09:57 - 20/05/2020)
   “Kinh doanh nhà nghỉ hiệu quả hơn, khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời” (14:06 - 29/04/2020)
   UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 (15:17 - 07/04/2020)
   Năng lượng mặt trời đã “thắp sáng đường quê” ở Trà Cú (13:53 - 16/03/2020)
   Hiệu quả từ việc lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái Nhà điều hành các đơn vị giai đoạn 1 năm 2019 (14:51 - 18/12/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: Khuyến cáo người nuôi thủy sản lắp đặt điện năng lượng mặt trời (16:19 - 15/11/2019)
   Điện lực Trà Cú đưa điện mặt trời đến với người dân (15:58 - 11/11/2019)
   Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 (08:54 - 30/10/2019)
   Điện lực thị xã Duyên Hải giúp người dân “mặn mà” với điện mặt trời áp mái (10:21 - 13/09/2019)
   Toàn tỉnh có 127 đơn vị, cá nhân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời có công tơ 02 chiều để bán điện (09:33 - 03/09/2019)
   Ông Đặng Văn Khương: Nhờ lắp đặt điện năng lượng mặt trời, mỗi quý tiết kiệm được 01 tháng tiền điện (09:44 - 22/08/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giai đoạn 2 (14:19 - 16/08/2019)
   EVN SPC đã thanh toán gần 4,4 tỷ đồng cho hộ dân bán điện mặt trời áp mái (09:43 - 18/07/2019)

Đầu trang