Trang chủ Điện và đời sống An toàn tiết kiệm điện
 

Phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Điện lực thị xã Duyên Hải đã tổ chức triển khai Công văn số 1518/UBND-CNXD ngày 26/4/2019, của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc chỉ đạo thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ông Dương Minh Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực thị xã Duyên Hải hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Ông Lâm Văn Nhanh, Giám đốc Điện lực thị xã Duyên Hải cho biết: căn cứ Kế hoạch số 683/KH-ĐLTXDH, ngày 02/6/2020 của Điện lực thị xã Duyên Hải, về việc triển khai kế hoạch thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Duyên Hải, ngành sẽ triển khai lộ trình thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt: giai đoạn 1, từ tháng 7/2020 triển khai địa bàn Phường 1; tháng 8/2020 triển khai địa bàn Phường 2, xã Hiệp Thạnh, Long Hữu, khoảng 7.160 khách hàng (Điện lực sẽ không thu tiền điện tại nhà khách hàng), khách hàng thực hiện thanh toán điện qua các dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán. Giai đoạn 2, từ tháng 8 đến tháng 10/2020, triển khai địa bàn các xã Long Toàn, Dân Thành và Trường Long Hòa, khoảng 4.698 khách hàng. Đồng thời, từ tháng 8 đến tháng 9/2020 tổ chức tuyên truyền; kể từ tháng 10/2020 sẽ không thu tiền điện tại nhà khách hàng như giai đoạn 1.

Được biết, thị xã Duyên Hải hiện có 02 đơn vị bán điện: Điện lực thị xã Duyên Hải, Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh. Trong đó, Điện lực thị xã Duyên Hải quản lý và bán điện trực tiếp 12.409 khách hàng, tổng thu tiền điện khoảng 24.025 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu qua ngân hàng (ServerBanking, UNT, UNC) 682 hóa đơn, chiếm 6,21% tổng số hợp đồng; số tiền 9.877 triệu đồng, chiếm 41,12% tổng thu; thu qua tổ chức trung gian 84 hóa đơn, chiếm 0,81% tổng số hợp đồng; số tiền gần 150 triệu đồng, chiếm 0,62% tổng thu; thu tiền điện tại quầy thu của Điện lực 56 hóa đơn, chiếm 0,51%; số tiền 258,623 triệu đồng, chiếm 1,08% tổng thu; trực tiếp đến thu tại nhà khách hàng (do nhân viên Điện lực thu) 1.513 hóa đơn, chiếm 13,68% tổng số hóa đơn; số tiền 6.534 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 27,20% tổng thu; thu tiền điện qua dịch vụ bán lẻ điện năng 8.726 hóa đơn, chiếm 78,88% tổng số hóa đơn; số tiền 7.261 triệu đồng, chiếm 30,22% tổng thu.

Về đối tác thu hộ tiền điện, hiện tại trên địa bàn thị xã Duyên Hải có 04 phòng giao dịch/chi nhánh của các ngân hàng và nhiều điểm thu hộ tiền điện của các tổ chức trung gian thanh toán. Ngoài ra, Điện lực hợp đồng 08 dịch vụ bán lẻ điện năng thực hiện ghi chỉ số và thu tiền điện khách hàng tại khu vực 07 xã, Phường trên toàn thị xã Duyên Hải.

In      Trở về Trường Hiếu - Báo Trà Vinh
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   Điện lực các huyện, thị xã và thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cùng cấp tuyên truyền hiệu quả về tiết kiệm điện (09:43 - 13/07/2020)
   Ông Kim Kha Ma: Đầu tư bình biến áp hạ thế điện, để trồng thanh long (09:12 - 06/07/2020)
   Anh Nguyễn Văn Đua: Giúp nhiều gia đình tiết kiệm điện hiệu quả (09:08 - 06/07/2020)
   Cuộc thi “Tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” (07:48 - 26/06/2020)
   Các cơ quan truyền thông: Góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (16:55 - 19/06/2020)
   Giai đoạn 2015-2019: Toàn tỉnh tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương 137,87 tỷ đồng (15:56 - 17/06/2020)
   Hiệu quả quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền “An toàn, tiết kiệm điện” (07:36 - 16/06/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện (15:55 - 15/06/2020)
   Ông Thạch Rực: Giúp nhiều hộ trong ấp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (14:42 - 12/06/2020)
   Nội dung Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ (13:43 - 25/05/2020)
   Chọn điều hòa lọc không khí tiết kiệm chi phí mua sắm, tiền điện (10:44 - 25/05/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: Phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (09:51 - 20/05/2020)
   Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà (14:09 - 13/05/2020)
   Tổ tiết kiệm điện nước, Mô hình hiệu quả của Hội phụ nữ huyện Trà Cú (08:58 - 12/05/2020)
   Ông Lâm Kim Bình, sản xuất sản phẩm phân hữu cơ mụn dừa tăng lợi nhuận nhờ tiết kiệm điện (14:13 - 07/05/2020)

Đầu trang