Trang chủ Điện và đời sống An toàn tiết kiệm điện
 

Giai đoạn 2015-2019: Toàn tỉnh tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương 137,87 tỷ đồng

Thông tin từ Ban Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty), nhiệm kỳ Đại hội Đảng ủy Công ty lần thứ VIII (2015-2020), thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, Công ty đăng ký mô hình thi đua với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp: “Triển khai quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội về tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong tỉnh Trà Vinh”.

Điện lực Càng Long tổ chức ký kết với các đoàn thể thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

Với mô hình “Dân vận khéo” Công ty đã đăng ký, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện đến các đơn vị trực thuộc, nhất là hàng năm thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với các ngành đoàn thể các cấp. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện mô hình thông qua hội nghị người lao động, triển khai đến toàn Công ty và tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, nhằm quán triệt mô hình. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy Công ty, gắn với xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện mô hình hàng năm. Trong đó, chú trọng lãnh đạo mô hình thi đua “Dân vận khéo” đã đăng ký với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp: “Triển khai quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội về tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong tỉnh Trà Vinh”. Nhờ đó, qua 05 năm triển khai thực hiện, đã tiết kiệm 86,68 triệu kilowatt giờ điện năng, tương đương số tiền 137,87 tỷ đồng.

Song song đó, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc đơn vị; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo trong tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động. Chỉ đạo xây dựng và duy trì, cải tiến các mô hình dân vận khéo, đẩy mạnh tiết kiệm điện thông qua “Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực với các tổ chức đoàn thể về tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong tỉnh Trà Vinh”. Kết quả mô hình đạt quả thiết thực, hàng năm riêng Công ty tiết kiệm 18 triệu kilowatt giờ điện năng, tương ứng số tiền tiết kiệm trên 31 tỷ đồng, vừa tiết kiệm chi phí vừa giảm áp lực đầu tư nguồn điện và góp phần bảo vệ môi trường.

In      Trở về Trường Nguyên - Báo Trà Vinh
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   Hiệu quả quy chế phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền “An toàn, tiết kiệm điện” (07:36 - 16/06/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện (15:55 - 15/06/2020)
   Ông Thạch Rực: Giúp nhiều hộ trong ấp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (14:42 - 12/06/2020)
   Nội dung Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ (13:43 - 25/05/2020)
   Chọn điều hòa lọc không khí tiết kiệm chi phí mua sắm, tiền điện (10:44 - 25/05/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: Phấn đấu đến cuối năm 2020, hoàn thành việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (09:51 - 20/05/2020)
   Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà (14:09 - 13/05/2020)
   Tổ tiết kiệm điện nước, Mô hình hiệu quả của Hội phụ nữ huyện Trà Cú (08:58 - 12/05/2020)
   Ông Lâm Kim Bình, sản xuất sản phẩm phân hữu cơ mụn dừa tăng lợi nhuận nhờ tiết kiệm điện (14:13 - 07/05/2020)
   Nắng nóng diện rộng trên khắp cả nước, EVN khuyến cáo lưu ý về sử dụng điện tiết kiệm (09:47 - 07/05/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2020 (13:59 - 29/04/2020)
   Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Từ nâng cao nhân thức, đến thực hiện đồng bộ, rộng khắp (16:39 - 20/04/2020)
   Quý I/2020, Trà Vinh tiết kiệm được 4,87 triệu kWh điện năng (14:17 - 09/04/2020)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tuyên truyền tiết kiệm điện mùa khô năm 2020 (16:25 - 31/03/2020)
   Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 “Tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn” (15:10 - 25/03/2020)

Đầu trang