Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019.

* Trong tháng 10 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2019 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 10 năm 2019 là 90.819.913 kWh, tăng 3,0% so với tháng 9/2019 và tăng 7,93% so với cùng kỳ 2018.

- Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 năm 2019 là 81,837 triệu kWh, tăng 7,32% so với cùng kỳ năm 2018.

- Sản lượng điện tiết kiệm tháng 10 năm 2019 là 1,498 triệu kWh đạt 116,50% kế hoạch tháng (1.285.736 kWh).

     2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 cho Công ty với giá trị 24,527 tỷ đồng, gồm 19 công trình (02 công trình lưới 110kV, 9 công trình lưới điện trung hạ thế, 01 công trình thiết bị, 4 công trình kiến trúc, 03 công trình công xa). Tính cuối tháng 10/2019 đã triển khai thi công và hoàn thành 18/19 công trình, giá trị thực hiện đạt 23.399 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch, giá trị hạch toán là 17.365 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch. Đã quyết toán 05 công trình (04 công trình kiến trúc, 01 công trình sửa chữa thiết bị). Công trình còn lại (sửa chữa tủ điều khiển bảo vệ MBA các trạm - lắp rơle F90) sẽ thi công và hoàn thành trong tháng 11/2019. Công ty sẽ hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 Tổng công ty giao.

b).Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 Tổng công ty giao Công ty với giá trị là 83,92 tỷ đồng (vốn KHCB; 72.101 triệu đồng, vốn vay: 11.819 triệu đồng), bao gồm: 16 công trình lưới điện, 02 công trình kiến trúc (01 công trình chuyển tiếp, 01 công trình mới), 18 công trình mua sắm trang thiết bị, 01 công trình NLMT áp mái. Tính đến nay giá trị thực hiện là 52,967 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch vốn KHCB Tổng công ty giao và đạt 63% tổng giá trị kế hoạch vốn giao (83,92 tỷ đồng). Đã triển khai thi công 14/14 công trình lưới điện đầu tư mới, khối lượng thực hiện ước đạt 80% khối lượng, đã hoàn thành 10/14 công trình, 4 công trình còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 11/2019.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2019:

1. Công tác cấp điện:  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2019. Đảm bảo cung cấp điện cho lễ hội Ok – Om – Bok năm 2019 và các sự kiện gắn với lễ hội. Không điều hoà tiết giảm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động lắp đặt NLMTMN và triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2019 theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019.

- Triển khai kế hoạch thanh toán tiền điện bằng phương thức không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Triển khai thực hiện xóa hộ câu phụ năm 2019.

  - Triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền “Tiết kiệm điện trong trường học” theo kế hoạch phối hợp giữa Công ty với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

- Khen thưởng hộ gia đình, ấp/khóm tiêu biểu tiết kiệm điện theo phát động thi đua của chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2019 và khen thưởng hộ gia đình CBCNV.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

 - Triển khai công tác khảo sát lập hồ sơ thiết kế các công trình ĐTXD 2020.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình lưới điện 2019 theo hợp đồng ký kết. Phối hợp nhà thầu đẩy nhanh công tác quyết toán giải ngân các công trình hoàn thành.

- Phối hợp Tư vấn điện miền Nam và Xí nghiệp Dịch vụ triển khai công tác khảo sát lập hồ sơ BCKTKT các công trình ĐTXD 2020.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ  02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (10:28 - 07/10/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019 (10:22 - 05/09/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019 (09:45 - 08/08/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 (10:12 - 09/07/2019)
   Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (07:26 - 01/07/2019)
   Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (07:22 - 01/07/2019)
   Thông tin Báo chí công bố phát động Chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới (07:34 - 13/06/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2019 (08:46 - 10/06/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4/2019 (14:45 - 09/05/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh quý I/2019 (07:39 - 12/04/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019 (09:33 - 20/03/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2019 (10:16 - 15/02/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2018 (14:25 - 10/01/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 (14:25 - 20/12/2018)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 (08:57 - 07/11/2018)

Đầu trang