Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019.

* Trong tháng 8 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho “Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Trái cây ngon và Du lịch gắn với lễ hội Vu lan Thắng hội (chùa ông Bổn) huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh năm 2019”. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 8 năm 2019 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh và cung ứng điện:

- Sản lượng điện nhận: tháng 8 năm 2019 là 88.142.865 kWh, đạt 94,78% kế hoạch phân bổ (93,99 triệu kWh), giảm 3,4% so với tháng 7/2019 và tăng 3,4% so với cùng kỳ 2018.

- Sản lượng điện thương phẩm tháng 8 năm 2019 là 84,667 triệu kWh, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2018.

- Sản lượng điện tiết kiệm tháng 8 năm 2019 là 1,557 triệu kWh đạt 115,33% kế hoạch tháng (1.349.590 kWh).

     2. Tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng:

a). Tổng công ty giao kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty với giá trị 25,4 tỷ đồng, gồm 19 công trình (02 công trình lưới 110kV, 9 công trình lưới điện trung hạ thế, 01 công trình thiết bị, 4 công trình kiến trúc, 03 công trình công xa). Tính đến cuối tháng 8/2019 đã triển khai thi công 17/19 công trình (còn lại 02 lưới điện 110kV EVN SPC bổ sung kế hoạch tháng 7/2019), giá trị thực hiện đạt 21.412 triệu đồng, đạt 84,3% kế hoạch, giá trị hạch toán là 10.771 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch. Đã quyết toán xong 3 công trình (02 công trình kiến trúc, 01 công trình sửa chữa thiết bị).

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 Tổng công ty giao Công ty với giá trị là 77,547 tỷ đồng, bao gồm: 16 công trình lưới điện, 02 công trình kiến trúc (01 công trình chuyển tiếp, 01 công trình mới), 18 công trình mua sắm trang thiết bị, 01 công trình NLMT áp mái. Tính đến nay giá trị thực hiện là 28,98 tỷ đồng, đạt 38,54% kế hoạch giao.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019:

1. Công tác cấp điện:  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2019 đã được UBND tỉnh Trà Vinh thông qua. Đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy trong mùa mưa bão, các ngày lễ và các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn. Không điều hoà tiết giảm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2019 theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chương trình, kế hoạch Tổng công ty, Công ty đề ra.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch Tổng công ty giao năm 2019.

- Triển khai kế hoạch thanh toán tiền điện bằng phương thức không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Triển khai thực hiện xóa hộ câu phụ năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh triển khai chương trình “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học”.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

- Theo dõi đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình lưới điện 2019 theo hợp đồng ký kết.

- Triển khai kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2019 khi Tổng công ty có quyết định.

- Chuẩn bị và triển khai công tác thuê tư vấn lập hồ sơ BCKTKT các công trình đầu tư lưới điện năm 2020.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh

Điện thoại: 02942 210211/ 3855.004 - Fax 02943 854580

Địa chỉ  02 Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Website: pctravinh.evnspc.vn - Email: pctravinh@evnspc.vn

In      Trở về Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019 (09:45 - 08/08/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 (10:12 - 09/07/2019)
   Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (07:26 - 01/07/2019)
   Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (07:22 - 01/07/2019)
   Thông tin Báo chí công bố phát động Chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới (07:34 - 13/06/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2019 (08:46 - 10/06/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4/2019 (14:45 - 09/05/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh quý I/2019 (07:39 - 12/04/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019 (09:33 - 20/03/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2019 (10:16 - 15/02/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2018 (14:25 - 10/01/2019)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 (14:25 - 20/12/2018)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 (08:57 - 07/11/2018)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2018 (14:09 - 08/10/2018)
   Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 (09:00 - 10/09/2018)

Đầu trang