Trang chủ Tin tức Tin Công ty Điện lực Trà Vinh
 

Công ty Điện lực Trà Vinh sang tải đường dây 110 kV Trà Vinh 2- Cầu Ngang

Tháng 04/2019 là tháng cao điểm của mùa khô, các đường dây, trạm biến áp đều mang tải cao, đặc biệt là đường dây 110kV Trà Vinh 2 – Cầu Ngang đang vận hành đầy tải từ 80%-90%, cao nhất mang tải 88,9% vào lúc 21h00 ngày 25/4/2019, về nguyên nhân do thời tiết nóng, phụ tải các khu vực huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải tăng cao so với cùng kỳ 18%, do đó gây tổn thất kỹ thuật của đường dây tăng cao.

Để thực hiện giảm tải cho đường dây 110kV Trà Vinh 2 - Cầu Ngang, Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng tính toán và đề ra phương án để giảm tải cho đường dây 110kV trên. Theo phương án được duyệt thì ngày 16/5/2019 các Đơn vị phải phối hợp thực hiện thi công với khối lượng công việc như: chuyển tải đường dây 22kV cấp điện cho Thị trấn Trà Cú từ tuyến 473CN - trạm 110/22kV Cầu Ngang sang nhận điện từ tuyến 474TV - trạm 110/22kV Trà Vinh, đồng thời thực hiện đấu nối cáp ngầm tuyến 478TV (cáp ngầm thuộc công trình lộ ra cáp ngầm 22kV trạm 110kV Trà Vinh) vào máy cắt 479TV để sang tải MBA T2 sang MBA T1 trạm 110/22kV Trà Vinh.

Với khối lượng lớn công việc cần thực hiện gấp rút trong ngày để kịp thời cấp điện cho phụ tải, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty, Điện lực TPTV và Đội QLVH lưới điện Cao thế đã tập trung nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

Với phương án giảm tải cho đường dây 110kV Trà Vinh 2 - Cầu Ngang góp phần đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2019 và giảm tổn thất điện năng trên lưới 110kV của Công ty./.

In      Trở về Trần Đình Khang - Phòng Kỹ thuật
 
Các Tin Công ty Điện lực Trà Vinh đã đưa
   Công ty Điện lực Trà Vinh nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (15:37 - 11/06/2019)
   Điện lực Thành phố Trà Vinh thi công sang tải MBA T2 sang nhận điện MBA T1 Trà Vinh (10:34 - 04/06/2019)
   Nhiều đề xuất của UBND tỉnh Trà Vinh qua làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (16:15 - 03/06/2019)
   Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (09:31 - 17/05/2019)
   Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (14:54 - 16/05/2019)
   Điện về làng nghề khởi sắc (15:04 - 09/05/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: Đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năm 2019 (10:32 - 06/05/2019)
   Điện lực Càng Long làm tốt công tác điều chỉnh giá điện (15:09 - 25/04/2019)
   Nét mới trong công tác cải cách hành chính ở Điện lực Cầu Ngang (15:00 - 25/04/2019)
   Cải cách hành chính thông qua quy định bảng tiêu chuẩn, đánh giá và chấm điểm ở Công ty Điện lực Trà Vinh (09:28 - 22/04/2019)
   Khảo sát 20 căn nhà tình nghĩa ở Trà Vinh (10:39 - 19/04/2019)
   Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (10:17 - 11/04/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo giá bán điện ngày 20/3/2019 (16:53 - 27/03/2019)
   Hội nghị tổng kết công tác Kinh doanh-Dịch vụ khách hàng và hoạt động Kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2018 (09:22 - 22/03/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức thí nghiệm định kỳ tại trạm biến áp 110/22kV Long Đức (15:24 - 21/03/2019)

Đầu trang