Trang chủ Tin tức Tin Công ty Điện lực Trà Vinh
 

Nét mới trong công tác cải cách hành chính ở Điện lực Cầu Ngang

Trong thời gian qua, Điện lực Cầu Ngang, Công ty Điện lực Trà Vinh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp điện mới, dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện theo Quyết định 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Tổng công ty và Công ty Điện lực Trà Vinh; Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại Phòng Giao dịch khách hàng, thường xuyên rà soát các quy trình, quy định liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng để rút gọn và đề xuất bãi bỏ nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Tính đến ngày 31/3/2019, Điện lực Cầu Ngang đã thực hiện cấp điện mới cho 284 khách hàng mua điện với thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết được rút ngắn so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Cụ thể: Khách hàng mua điện sinh hoạt khu vực thị trấn: 12 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình rút ngắn còn 2,7 ngày; Khách hàng mua điện sinh hoạt khu vực nông thôn: 81 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình rút ngắn còn 4,7 ngày; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt khu vực nông thôn: 187 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình rút ngắn còn 4,8 ngày. Điện lực Cầu Ngang hoàn tất đóng điện 4 công trình cấp điện trung áp góp phần thực hiện cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của EVN và EVN SPC, thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình 4,25 ngày.

 Điện lực Cầu Ngang xây dựng quy trình luân chuyển hồ sơ trong nội bộ, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu của khách hàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thực hiện nguyên tắc 3 dễ (Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ giám sát) theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Trà Vinh. Để đạt được các kết quả nêu trên, Lãnh đạo Điện lực Cầu Ngang chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng công tác vận động tuyên truyền trong cán bộ, công nhân viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời thực hiện tốt công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng theo chỉ đạo của Tổng công ty, Công ty.

Trong thời gian tới, Điện lực Cầu Ngang xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Trà Vinh giao./.

In      Trở về Đỗ Văn Cười – Phòng KTTT&PC
 
Các Tin Công ty Điện lực Trà Vinh đã đưa
   Cải cách hành chính thông qua quy định bảng tiêu chuẩn, đánh giá và chấm điểm ở Công ty Điện lực Trà Vinh (09:28 - 22/04/2019)
   Khảo sát 20 căn nhà tình nghĩa ở Trà Vinh (10:39 - 19/04/2019)
   Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (10:17 - 11/04/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo giá bán điện ngày 20/3/2019 (16:53 - 27/03/2019)
   Hội nghị tổng kết công tác Kinh doanh-Dịch vụ khách hàng và hoạt động Kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2018 (09:22 - 22/03/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức thí nghiệm định kỳ tại trạm biến áp 110/22kV Long Đức (15:24 - 21/03/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức họp mặt Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 (15:15 - 21/03/2019)
   Năm 2019: Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra 06 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu (09:51 - 20/03/2019)
   Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các đội viên phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (15:53 - 26/02/2019)
   Năm 2018: Công ty Điện lực Trà Vinh đóng góp hơn 01 tỷ đồng vào các quỹ và thực hiện công tác an sinh xã hội (13:58 - 25/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tập trung đầu tư các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh (10:28 - 19/02/2019)
   Họp mặt ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019 (08:39 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: “Dấu ấn” năm 2018 (09:56 - 01/02/2019)
   Năm mới, ấm áp với những căn nhà mới (09:50 - 01/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018 (10:08 - 18/01/2019)

Đầu trang