Trang chủ Tin tức Tin Công ty Điện lực Trà Vinh
 

Cải cách hành chính thông qua quy định bảng tiêu chuẩn, đánh giá và chấm điểm ở Công ty Điện lực Trà Vinh

Từ thực tế cho thấy, (CCHC) không chỉ là thay đổi phương thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân viên tiếp xúc khách hàng, người dân giải quyết thủ tục hành chính, mà còn phải đơn giản, xóa bỏ các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện chủ đề năm 2019 EVN, là năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”. Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy mạnh công tác CCHC đi đôi xây dựng chương trình CCHC hàng năm, rà soát thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo CCHC triển khai kế hoạch đề ra, đặc biệt là xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm CCHC hàng quý đối với các đơn vị trực thuộc.

Phục vụ người dân ở phòng Giao dịch khách hàng Điện lực Duyên Hải

Năm 2016 Công ty triển khai xây dựng quy định về tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác CCHC Công ty và sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung các nội dung tiêu chí đánh giá xếp loại. Bảng tiêu chuấn đánh giá, chấm điểm CCHC đến nay đã được ban hành phân loại cho 04 khối gồm đơn vị: Các đơn vị trực tiếp (Văn phòng, các phòng: TC&NS, TCKT, KD, CNTT, TTBV&PC và Phòng Kỹ thuật); Các đơn vị gián tiếp (các phòng: KH&VT, Điều Độ, An toàn, QLĐT, KGMBĐ); Đội QLVH LĐ Cao thế và các Điện lực trực thuộc. Mỗi khối có phần khác biệt riêng cụ thể khối các đơn vị trực tiếp gồm: công tác triển khai kế hoạch CCHC của Công ty,  thực hiện CCHC của đơn vị, mức độ thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB.CNV còn có mục cộng điểm trung bình CCHC Điện lực đối với các phòng ban Công ty (nhằm tạo điều kiện để các phòng ban tăng cường công tác tham mưu BCĐ CCHC chỉ đạo và hỗ trợ các Điện lực trong công tác CCHC); còn đối với các Điện lực, BCĐ CCHC Công ty đề ra tiêu chí mức độ thực hiện các chỉ tiêu hàng quý (Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, lưới điện trung áp; Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng; số lần khách hàng phải liên hệ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục trong dịch vụ điện; tiếp thu ý kiến kiến nghị của khách hàng); Dịch vụ hỗ trợ; Công khai thủ tục hành chính và truyền thông công tác DVKH; Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng; Phối hợp với TT CSKH giải quyết các nhu cầu khách hàng …

Quý I/2019 qua chấm điểm CCHC ghi nhận nhiều nỗ lực của các đơn vị trong công tác CCHC như: triển khai tốt nội dung kế hoạch đề ra, CB.CNV thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi tốt VHDN, mức độ thực hiện các chỉ tiêu của qúy cơ bản tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, mà qua kiểm tra chấm điểm BCĐ và Tổ chấm điểm về công tác CCHC ghi nhận: Thực hiện tiết kiệm điện nội bộ vượt kế hoạch; Phối hợp Trung tâm chăm sóc khách hàng giải quyết các yêu cầu của Khách hàng không để tình trạng quá hạn tiếp nhận có một vài trường hợp trể hạn.

CCHC là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm tra chấm điểm theo các tiêu chí của bảng tiêu chuẩn, đánh giá và chấm điểm CCHC đã xây dựng. Sau khi kiểm tra có văn bản yêu cầu các đơn vị khắc phục tốt các tồn tại, rà soát kế hoạch đề ra, để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC quý sau, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng./.

In      Trở về Đặng Huy Hoàng–Công ty Điện lực Trà Vinh
 
Các Tin Công ty Điện lực Trà Vinh đã đưa
   Khảo sát 20 căn nhà tình nghĩa ở Trà Vinh (10:39 - 19/04/2019)
   Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (10:17 - 11/04/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo giá bán điện ngày 20/3/2019 (16:53 - 27/03/2019)
   Hội nghị tổng kết công tác Kinh doanh-Dịch vụ khách hàng và hoạt động Kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2018 (09:22 - 22/03/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức thí nghiệm định kỳ tại trạm biến áp 110/22kV Long Đức (15:24 - 21/03/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức họp mặt Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019 (15:15 - 21/03/2019)
   Năm 2019: Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra 06 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu (09:51 - 20/03/2019)
   Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các đội viên phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (15:53 - 26/02/2019)
   Năm 2018: Công ty Điện lực Trà Vinh đóng góp hơn 01 tỷ đồng vào các quỹ và thực hiện công tác an sinh xã hội (13:58 - 25/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tập trung đầu tư các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh (10:28 - 19/02/2019)
   Họp mặt ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019 (08:39 - 15/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh: “Dấu ấn” năm 2018 (09:56 - 01/02/2019)
   Năm mới, ấm áp với những căn nhà mới (09:50 - 01/02/2019)
   Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018 (10:08 - 18/01/2019)
   Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (15:54 - 11/01/2019)

Đầu trang