Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển
 

Điện lực Cầu Ngang

Cau_Ngang

Tên đơn vị : ĐIỆN LỰC CẦU NGANG

Địa chỉ : Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại : 074-3642.331.                            Fax: 074-3823.603. 

Emai : caungang_pc2.kd@evn.com.vn.

Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hậu.   ĐT: 074.3642334 - 0963.101077.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Cầu Ngang:

Điện lực Cầu Ngang là một trong 08 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh hoạt động điện lực trên địa bàn huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh.

Điện lực Cầu Ngangtiền thân có tên là Chi nhánh điện Cầu Ngang – Duyên Hải, được thành lập theo Quyết định số 720/NL/ĐL2-3 ngày 26/4/1991 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/1991 trực thuộc Sở Điện lực Cửu Long.

Kể từ ngày 01/4/1996, Chi nhánh điện Cầu Ngang – Duyên Hải trực thuộc Sở Điện lực Trà Vinh được chuyển sang trực thuộc Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 417/ĐVN/ĐL2.3 ngày 25/3/1996 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam).

Ngày 28/8/2003, Chi nhánh điện Cầu Ngang được thành lập theo Quyết định số 2173/EVN-ĐL2.3 ngày 28/8/2003 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) do tách ra từ Chi nhánh điện Cầu Ngang – Duyên Hải.

Ngày 19/5/2010, Chi nhánh điện Cầu Ngang được đổi tên thành Điện lực Cầu Ngang trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-EVN SPC ngày 19/5/2010 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Điện lực Cầu Ngang luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt. Toàn huyện có 15 xã, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%.

2. Cơ cấu tổ chức của Điện lực Cầu Ngang:

Tổng số CBCNV của Điện lực Cầu Ngang đến ngày 31/8/2014 là: 70 người (Nam: 64 người, Nữ: 06 người). Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành bao gồm:

- Giám đốc Điện lực;

- Phó Giám đốc Điện lực;

- Bộ máy giúp việc.

2.1. Ban Giám đốc Điện lực:

a. Giám đốc Điện lực: Ông Nguyễn Trung Hậu.

Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Cầu Ngang do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc phụ trách Điện lực là người chịu trách nhiệm trước Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực, Nhà nước và pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Điện lực theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động, về kết quả sản xuất kinh doanh, về bảo toàn và phát triển vốn của Điện lực.

b. Phó Giám đốc Điện lực: Ông Trần Đăng Khoa.

Phó Giám đốc Điện lực Cầu Ngang do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc Điện lực giúp Phó Giám đốc phụ trách Điện lực thực hiện nhiệm vụ theo phân công và ủy quyền của Phó Giám đốc phụ trách Điện lực, chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Điện lực và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

2.2. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc của Điện lực Cầu Ngang bao gồm: 03 phòng và 01 Đội.

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Kinh doanh;

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp./.

 

In      Trở về
 
Các Lịch sử phát triển đã đưa
   Điện lực Tiểu Cần (01:57 - 29/09/2011)
   Điện lực Trà Cú (01:56 - 29/09/2011)
   Điện lực Châu Thành (01:51 - 29/09/2011)

Đầu trang