Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển
 

Điện lực Tiểu Cần

 

IMG 0275- DLTieu Can2014

Tên đơn vị : ĐIỆN LỰC TIỂU CẦN

Địa chỉ : ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại : 074-3502237.                             Fax: 074-3822101.

Emai : tieucan_pc2.kd@evn.com.vn.

Giám đốc: Ông Tống Bá Tùng.                      ĐT: 074.3502334 - 0963.733369.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Tiểu Cần:

Điện lực Tiểu Cần là một trong 08 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh hoạt động điện lực trên địa bàn huyện Tiểu Cần - tỉnh Trà Vinh.

Điện lực Tiểu Cần tiền thân có tên là Chi nhánh điện Tiểu Cần, được thành lập theo Quyết định số 917/EVN-ĐL2.3 ngày 05/4/2004 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2004 do tách ra từ Chi nhánh điện Cầu Kè (nay là Điện lực Cầu Kè).

Ngày 19/5/2010, Chi nhánh điện Tiểu Cần được đổi tên thành Điện lực Tiểu Cần trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-EVN SPC ngày 19/5/2010 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Điện lực Tiểu Cần luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt. Toàn huyện có 11 xã, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%.

2. Cơ cấu tổ chức của Điện lực Tiểu Cần:

Tổng số CBCNV của Điện lực Tiểu Cần đến ngày 31/8/2014 là: 47 người (Nam: 41 người, Nữ: 06 người). Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành bao gồm:

- Giám đốc Điện lực;

- Phó Giám đốc Điện lực;

- Bộ máy giúp việc.

2.1. Ban Giám đốc Điện lực:

a. Giám đốc Điện lực: Ông Tống Bá Tùng.

Giám đốc Điện lực Tiểu Cần do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Giám đốc Điện lực là người chịu trách nhiệm trước Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực, Nhà nước và pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Điện lực theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động, về kết quả sản xuất kinh doanh, về bảo toàn và phát triển vốn của Điện lực.

b. Phó Giám đốc Điện lực: Ông Nguyễn Công Khai

Phó Giám đốc Điện lực Tiểu Cần do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc Điện lực giúp Giám đốc Điện lực thực hiện nhiệm vụ theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Điện lực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Điện lực và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

2.2. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc của Điện lực Tiểu Cần bao gồm: 03 phòng và 01 Đội.

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Kinh doanh;

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp./.

 

In      Trở về
 
Các Lịch sử phát triển đã đưa
   Điện lực Trà Cú (01:56 - 29/09/2011)
   Điện lực Châu Thành (01:51 - 29/09/2011)

Đầu trang