Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển
 

Điện lực Cầu Kè

IMG 0004-CK-10-2014

Tên đơn vị : ĐIỆN LỰC CẦU KÈ

Địa chỉ : Khóm 8, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại : 02943712556.                             Fax: 02943814555. 

Emai : cauke_pc2.kd@evn.com.vn.

Giám đốc: Ông Tống Bá Tùng.                     ĐT: 02943712567 - 0963733369.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Cầu Kè:

Điện lực Cầu Kè là một trong 08 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh hoạt động điện lực trên địa bàn huyện Cầu Kè - tỉnh Trà Vinh.

Điện lực Cầu Kètiền thân có tên là Chi nhánh điện Cầu Kè, được thành lập theo Quyết định số 446/NL/ĐL2-3 ngày 03/4/1995 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1995 trực thuộc Sở Điện lực Trà Vinh.

Kể từ ngày 01/4/1996, Chi nhánh điện Cầu Kè trực thuộc Sở Điện lực Trà Vinh được chuyển sang trực thuộc Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 417/ĐVN/ĐL2.3 ngày 25/3/1996 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam).

Ngày 19/5/2010, Chi nhánh điện Cầu Kè được đổi tên thành Điện lực Cầu Kè trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-EVN SPC ngày 19/5/2010 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Điện lực Cầu Kè luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt. Toàn huyện có 11 xã, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%.

2. Cơ cấu tổ chức của Điện lực Cầu Kè:

Tổng số CBCNV của Điện lực Cầu Kè đến ngày 31/8/2014 là: 49 người (Nam: 45 người, Nữ: 04 người). Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành bao gồm:

- Giám đốc Điện lực;

- Phó Giám đốc Điện lực;

- Bộ máy giúp việc.

2.1. Ban Giám đốc Điện lực:

a. Giám đốc Điện lực: Ông Tống Bá Tùng.

Giám đốc Điện lực Cầu Kè do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Giám đốc Điện lực là người chịu trách nhiệm trước Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực, Nhà nước và pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Điện lực theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động, về kết quả sản xuất kinh doanh, về bảo toàn và phát triển vốn của Điện lực.

b. Phó Giám đốc Điện lực: Ông Võ Quốc Hùng.

Phó Giám đốc Điện lực Cầu Kè do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc Điện lực giúp Giám đốc Điện lực thực hiện nhiệm vụ theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Điện lực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Điện lực và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

2.2. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc của Điện lực Cầu Kè bao gồm: 03 phòng và 01 Đội.

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Kinh doanh;

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp./.

In      Trở về
 
Các Lịch sử phát triển đã đưa
   Điện lực Cầu Ngang (01:59 - 29/09/2011)
   Điện lực Tiểu Cần (01:57 - 29/09/2011)
   Điện lực Trà Cú (01:56 - 29/09/2011)
   Điện lực Châu Thành (01:51 - 29/09/2011)

Đầu trang