Trang chủ Giới thiệu Lịch sử phát triển
 

Điện lực Càng Long

IMG 0353-Cang Long -10-2014

Tên đơn vị : ĐIỆN LỰC CÀNG LONG

Địa chỉ : Khóm 6, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại : 02943885600.                             Fax: 02943884646. 

Emai : canglong_pc2.kd@evn.com.vn.

Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Trung.                     ĐT: 02943883777 - 0968.066099.

1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Càng Long:

Điện lực Càng Long là một trong 08 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh hoạt động điện lực trên địa bàn huyện Càng Long - tỉnh Trà Vinh.

Điện lực Càng Long tiền thân có tên là Chi nhánh điện Càng Long, được thành lập theo Quyết định số 1500/QĐ-ĐL2.3 ngày 08/08/2007 của Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2007 do tách ra từ Chi nhánh điện Thị xã Trà Vinh (nay là Điện lực TP Trà Vinh).

Ngày 19/5/2010, Chi nhánh điện Càng Long được đổi tên thành Điện lực Càng Long trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-EVN SPC ngày 19/5/2010 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Trong những năm qua, tuy gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tập thể CNVC-LĐ Điện lực Càng Long luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lao động sáng tạo, không ngừng vươn lên và trưởng thành về nhiều mặt. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%.

2. Cơ cấu tổ chức của Điện lực Càng Long:

Tổng số CBCNV của Điện lực Càng Long đến ngày 31/8/2014 là: 62 người (Nam: 54 người, Nữ: 08 người). Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành bao gồm:

- Giám đốc Điện lực;

- Phó Giám đốc Điện lực;

- Bộ máy giúp việc.

2.1. Ban Giám đốc Điện lực:

a. Giám đốc Điện lực: Ông Nguyễn Thành Trung.

Giám đốc Điện lực Càng Long do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Giám đốc Điện lực là người chịu trách nhiệm trước Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực, Nhà nước và pháp luật trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Điện lực theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động, về kết quả sản xuất kinh doanh, về bảo toàn và phát triển vốn của Điện lực.

b. Phó Giám đốc Điện lực: Ông Đặng Duy Thái.

Phó Giám đốc Điện lực Càng Long do Công ty Điện lực Trà Vinh bổ nhiệm có thời hạn. Phó Giám đốc Điện lực giúp Giám đốc Điện lực thực hiện nhiệm vụ theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Điện lực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Điện lực và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

2.2. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc của Điện lực Càng Long bao gồm: 03 phòng và 01 Đội.

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Kinh doanh;

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp./.

 

In      Trở về
 
Các Lịch sử phát triển đã đưa
   Điện lực Cầu Kè (02:02 - 29/09/2011)
   Điện lực Cầu Ngang (01:59 - 29/09/2011)
   Điện lực Tiểu Cần (01:57 - 29/09/2011)
   Điện lực Trà Cú (01:56 - 29/09/2011)
   Điện lực Châu Thành (01:51 - 29/09/2011)

Đầu trang