Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019. * Trong tháng 10 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019. * Trong 9 tháng đầu năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019. * Trong tháng 8 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho “Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Trái cây ngon và Du lịch gắn với lễ hội Vu lan Thắng hội (chùa ông Bổn) huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh năm 2019”. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 8 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019. * Trong tháng 7 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 7 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. * Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho các ngày lễ, tết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi THPT Quốc gia 2019 và lễ Hội cúng biển Mỹ Long. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông tin Báo chí công bố phát động Chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới
Click vào để xem nội dung
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 5/2019. * Trong tháng 5/2019 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn; cung cấp điện an toàn tin cậy phục vụ lễ 30/4 - 01/5/2019. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 5/2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4/2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4/2019. * Trong tháng 4/2019 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn; cung cấp điện an toàn tin cậy phục vụ Tết CholChnamThmây của đồng bào Khmer, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 4/2019 như sau:  
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh quý I/2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh quý I/2019. * Trong quý I/2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện quý I/2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02/2019. * Trong tháng 02/2019 Công ty đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho các ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn và không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 02/2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01/2019. * Trong tháng 01/2019 Công ty đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho các ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn và không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 01/2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2018
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh năm 2018. * Trong năm 2018 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục, sự kiện chính trị xã hội và nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện năm 2018 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018. * Trong tháng 11 năm 2018 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ Ok Om Bok của đồng bào người Khmer năm 2018 nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 11 năm 2018 như sau:    
Chi tiết...
Các đã đưa
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018
  Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
  Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục, EVN khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018
  Chính sách giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
  Thông cáo báo chí: Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
  Thông cáo báo chí: Nắng nóng diện rộng kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện tăng vọt, EVN tiếp tục khuyến cáo triệt để tiết kiệm điện
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh quý I năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018
  Thông tin báo chí Lễ Phát động Chiến dịch Giờ Trái Đất 2018 GO MORE GREEN – HÔM NAY TÔI SỐNG XANH HƠN
 Trang sau
Đầu trang