Bố cáo thông tin
Vừa qua, lúc 15h00, ngày 08 tháng 5 năm 2020 nhóm kiểm tra viên Điện lực thành phố Trà Vinh kiểm tra tình trạng hoạt động của công tơ điện và tình hình sử dụng thiết bị điện tại nhà khách hàng Nguyễn Thị T sử dụng điện qua mã số KH PB160100…, địa chỉ phường 2, thành phố Trà Vinh, công tác kiểm tra nhằm giải quyết phản ảnh tiền điện tăng cao theo yêu cầu của khách hàng.
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2020
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2020. * Trong tháng 4 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong tháng 4 đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm cách ly, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các sự kiện, lễ kỷ niệm (lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04, 01/05 năm 2020 và lễ Chol-Thnam-Thmay năm 2020) thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 4 năm 2020 như sau:
Chi tiết...
Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngay trong ngày 16/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chi tiết...
TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19  TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020 -----------*****------------
Chi tiết...
EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2020
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2020. * Trong tháng 3 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 3 năm 2020 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2020
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2020. * Trong tháng 02 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02/2020 và Đại hội Đảng bộ điểm Đảng bộ phường 5 thành phố Trà Vinh và nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 02 năm 2020 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020. * Trong tháng 01 năm 2020 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, các ngày nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 01 năm 2020 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019. * Trong tháng 12 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho lễ Noel năm 2019, Tết dương lịch 2020 và nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 12 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2019. * Trong tháng 11 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 11 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2019. * Trong tháng 10 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019. * Trong 9 tháng đầu năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019. * Trong tháng 8 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho “Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực, Trái cây ngon và Du lịch gắn với lễ hội Vu lan Thắng hội (chùa ông Bổn) huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh năm 2019”. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 8 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2019. * Trong tháng 7 năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện tháng 7 năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019
I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. * Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt cung cấp điện an toàn tin cậy cho các ngày lễ, tết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi THPT Quốc gia 2019 và lễ Hội cúng biển Mỹ Long. Không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
Chi tiết...
Các đã đưa
  Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019
  Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
  Thông tin Báo chí công bố phát động Chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2019
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4/2019
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh quý I/2019
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2019
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018
  Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2018
  Thông cáo Báo chí Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018
 Trang sau
Đầu trang